İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Misyon & Vizyon

MİSYON

Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla, bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak, Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesi, girişim sermayesi desteği, kuluçka merkezi kurma, iş rehberliği, danışmanlık ve eğitim hizmetleri sağlama, bu konularda bilinçlenme oluşturacak etkinlikler düzenleme, yayınlar yapma hizmetleri sunmak.

 

VİZYON

MİTTO vizyonunu üniversitenin mevcut bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile bütünleştirip ülkemizin rekabet gücünü ve kalkınma hızını artıracak arayüz olmak şeklinde tanımlamıştır.

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 12.12.2017 15:26:12 tarihinde güncellenmiştir.