İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

BİRİMLER

   1. Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri

   Birimin görevleri: Üniversitemizde neredeyse her disiplinde eğitim ve Ar-Ge faaliyetleri yapılmaktadır. Bu çeşitliliğin ve mevcut potansiyelin iç ve dış paydaşlarla buluşturulması için tanıtılması gereklidir. Mevcut deneyimli personelin Ar-Ge konusundaki tecrübe ve bilgisini eğitim faaliyetleri ile aktarması sağlanmalıdır.

   

   2. Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri Birimi

   Birimin görevleri: Mevcutta tamamlanan sanayiye yönelik projelerin muhataplarının bulunmasına yönelik proje pazarı etkinliklerinin yapılması. Yine bu etkinliklerde sanayi ve sektörel talepler doğrultusunda proje geliştirmeye yönelik faaliyetlere öncelik verilmesi. Firmaların proje yazma, sunma, yürütme faaliyetlerinde de rehberlik etmek. Güncel aktif destek programlarının sık sık duyurulması, başvuru hakkında çeşitli eğitimlerle teknik destek sağlanması. Yaşanan sorunların tespit edilerek ortak çözüm yollarının araştırılması. Personelin Proje yapması konusunda desteklenmesi ve teşvik edici unsurların hayata geçirilmesi. Öncelikli alanlarda desteklenen proje çağrılarına yönelik büyük projelerin sunulması için disiplinler arası oluşumların sağlanması. Akademisyenlerin ve lisansüstü öğrencilerin söz konusu projelerde  aktif rol almaları, lisans öğrencilerinin staj yaparak Ar-Ge  olgusunu yaşamaları sağlanmalı.

    

   3. Fikri Sınai Hakların Yönetimi Ve Lisanslama Hizmetleri Birimi

   Birimin görevleri: Kurumumuzda gerçekleştirilen veya firmalarla ortak olarak geliştirilen ticari  çıktıların, lisanslama hizmetleri konusunda süreç  ve  hukuki yönlerden aktif destek sağlanmalıdır. 

    

   5. Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri Birimi

   Birimin görevleri: Akademisyen ve öğrencilerin şirketleşme ve girişimcilik yönündeki mevzuat hakkında bilgilendirilmesi ve süreç boyunca desteklenmesi.

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 03.07.2014 11:39:32 tarihinde güncellenmiştir.