İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Girişimcilik

Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER), teknoloji tabanlı iş fikirlerinin oluşumu, gelişimi ve olgunlaştırılması sürecinin KOSGEB, Üniversite ve Sanayi işbirliğiyle sağlanması hedeflenmektedir.  Bu oluşum temel olarak teknoloji tabanlı iş fikirlerinin oluşumunu ve gelişimini destekleyen bir “kuluçka merkezi” olarak faaliyet gösterir. Başka bir ifade ile kuluçka merkezlerinde teknoloji tabanlı iş fikrinin oluşumundan, geliştirilmesine ve piyasada rekabet edebilecek bir işletme haline dönüştürülmesi söz konusudur. Bu platform, olgunlaşan ve şirketleşen teknoloji tabanlı iş fikri piyasaya açılırken, boşalan yere geliştirilmek üzere yeni teknoloji tabanlı iş fikirlerinin geldiği devingen bir yapıya sahiptir. İş kurmak ve bu işi yürütmek her zaman maliyetli ve risklidir. TEKMER’de sunulan diğer bir hizmet de, işletme kurma maliyetlerini azaltmak ve işletmelerin en çok başarısız olduğu ilk kurulum dönemindeki başarısız olma ihtimalini olabildiğince düşürebilmektir. Ayrıca, üniversitemizin bünyesinde özel sektöre yönelik araştırma geliştirme (AR-GE) faaliyetlerine olanak sağlayarak sanayi üniversite işbirliğini güçlendirecektir. Üniversite altyapısında bulunan bilgi, deneyim ve yetenekler ile entellektüel sermayenin yoğun olduğu katma değeri yüksek girişimlerin ticarileşme olanaklarının oluşturulması hedeflenmektedir. Bu oluşumdan üniversitemizin tüm fakülteleri ve her birimi gerek girişimcilik faaliyetleri gerek araştırma açısından faydalanabilecektir. 

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 10.04.2013 14:59:49 tarihinde güncellenmiştir.