İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

TEKMER Kuruluş Amacı

TEKMER KURULUŞ AMACI

  • Yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi,
  • KOBİ’lerin üniversitenin imkanlarından yararlanmalarını sağlamak,
  • Üniversitelerdeki teknolojik ve bilimsel birikimin, ekonomiye ve üretime yönlendirilmesini sağlamak. Ayrıca teknolojik gelişme için üniversitelere deneysel bir çalışma alanı yaratmak,
  • Ön inkübasyon, inkübasyon hizmeti sağlamak,
  • İnkübasyon hizmetinden faydalanan girişimci sayısının artırılmasını sağlamak,
  • Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini artırmak,
  • Ar-Ge ve inovasyon çalışma sonuçlarının ticarileştirilmesini sağlayarak yatırıma yönlendirilmesine aracılık etmek. 

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 25.11.2014 15:22:19 tarihinde güncellenmiştir.