İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Rekabet Edebilirlikte İnovasyon Kapasitesi Öz Değerlendirmesi Arama ve Bilgilendirme Toplantısı

Üniversitemizin İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından düzenlenen  “Rekabet Edebilirlikte İnovasyon Kapasitesi Öz Değerlendirmesi Arama ve Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi. Bu toplantıya Abdiibrahim,  Atabay İlaç,  NETAŞ başta olmak üzere 20 Ar-Ge Merkezi ve Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi katıldı. Toplantıda firmaların kendi öz değerlendirmesini yapabileceği ÜSİMP İnovasyon Karnesi sistemi tanıtıldı. Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit SERBEST ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Prof. Dr. Fazilet VARDAR üniversite sanayi işbirliğinde üniversite ile nasıl işbirlikleri yapabilecekleri,  Ar-GE ve inovasyonda bu işbirliklerinin konumlandırılması ve değere dönüştürülmesi noktalarındaki fırsatlar üzerindeki tartışmaları yönetti.  

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 26.10.2018 16:33:22 tarihinde güncellenmiştir.