İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme

Farkındalık, tanıtım ve bilgilendirme konusunda aşağıdaki başlıklarda hizmet sunulmaktadır;

Ulusal ve Uluslararası Proje Çağrılarının Takibi ve Duyurusu

Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası proje fon destekleri ve proje çağrıları konusunda haberdar edilmektedir.

Bilgi Günleri

Üniversitemizin araştırma çıktılarının daha etkin ve yaygın bir şekilde toplumsal ekonomik değere dönüştürülmesi süreçlerini iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri kapsamında akademisyenlere, firmalara ve öğrencilere yönelik aşağıdaki konu başlıklarında farkındalık, tanıtım ve bilgi günleri düzenlenmektedir;

  • TÜBİTAK Fon Destekleri (ARDEB Destekleri, TEYDEB Destekleri,  Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM), 2244 Sanayi Doktora Programı vb.)
  • Avrupa Birliği Proje Destekleri (ERASMUS, UFUK 2020 vb.)
  • KOSGEB Destekleri
  • Girişimcilik Temel Konular ve Fon Destekleri

 Fuar ve Proje Pazarı Etkinlikleri

Teknoloji Transfer Merkezimizin Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ), Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik faaliyet alanlarında ulusal ve yerel ölçekte düzenlenen toplantılara, fuarlara katılım sağlanmakta ve Proje Pazarı etkinlikleri düzenlenmektedir.

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.04.2019 14:53:58 tarihinde güncellenmiştir.