İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

ERA-MIN-2 ERA-NET Cofund Projesi 2018 Yılı Çağrısı Açıldı

ERA-MIN2, küresel, yenilikçi ve esnek bir Avrupa araştırma fonu kuruluşları ağıdır ve Horizon 2020 çatısı altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamıştır. ERA-MIN-2, onyedi ülkeden yirmibir fonlayıcı kuruluşun katılımı ile oluşturulmuş bir konsorsiyumdur. Türkiye’den ise fonlayıcı kuruluş olarak TÜBİTAK yer almaktadır.

Çağrı kapsamında enerji ve tarımsal ham maddeler hariç; metalik, inşaat (yapı) ve endüstriyel minerallerile ilgili sektörleri ilgilendiren ham maddelerin “yaşam döngüsünü” oluşturan birincil ve ikincil kaynakları ve kritik ham maddelerin “döngüsel ekonomi” yaklaşımında ikamesini konu edinen Ar-Ge projeleri desteklenecektir. Proje tekliflerindeki odaklanılacak ham maddeler Avrupa Komisyonu’ nun listelediği 27 kritik ham madde içerisinde yer almalıdır. (http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/EN/COM-2017-490-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF)

Çağrı kapsamında hazırlanacak ortak proje önerilerinde, çağrı metninde belirtilen en az iki ülkenin katılımı ile konsorsiyum kurulması zorunluluğu bulunmaktadır. Ayrıca, projeyi sunan konsorsiyumun en az üç farklı kuruluştan oluşması gerekmektedir. Ülkelerden birinin Avrupa Birliği üyesi (Türkiye dahil) ülke olması zorunludur. Toplam çağrı bütçesinden TÜBİTAK’ a ayrılan pay 600.000 Euro olup fonlayıcı kuruluşun destek oranı %100’ dür. Projelerde yer alan Türk araştırmacılar TÜBİTAK tarafından 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kurallarına uygun şekilde desteklenecektir.

Başvuru ve değerlendirme tek aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Tam öneriler (full-proposal) 20/11/2018 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 (17:00:00 CEST)’dır.

 

ERA-MIN-2 ERA-NET projesi ve 2018 yılı çağrısı ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.era-min.eu/node/325 adresinden ulaşılabilir.

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 13.11.2018 14:07:46 tarihinde güncellenmiştir.