İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Öğretim Elemanlarına Sanayi İle İşbirlikli Yeni Fırsatlar Arama Toplantısı

Üniversitemizin İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından düzenlenen tüm akademik personelinin davet edildiği “Öğretim Elemanlarına Sanayi İle İşbirlikli Yeni Fırsatlar Arama Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantının moderatörlüğünü Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hamit SERBEST ve Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) Direktörü Prof. Dr. Fazilet VARDAR yaptı.

Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve Fen- Edebiyat Fakültesin’den 63 değerli öğretim elemanının katıldığı toplantıda üniversite-sanayi işbirliğinde hocalarımızın deneyimleri, yaşadığı sorunlar ve beklentileri üzerine görüşleri alındı. Sanayi ve üniversite arasında bir ara yüze ihtiyaç olup olmadığı ve bu ara yüzün neler yapması gerektiği hocalarımıza soruldu.

Sanayi ile ortak çalışmalar yürüten hocalarımızın tecrübelerine binaen Teknoloji Transfer Ofislerinin ara yüz olarak üniversite ile sanayi arasında kolaylaştırıcı ve ortak dili oluşturan bir yapı olarak konumlanması gerektiği üzerinde fikir birliği ortaya çıktı.

Hocalarımıza üniversitemizin ara yüzü MİTTO’dan beklentileri soruldu.  Hocalarımızdan gelen dönütler ile 20 maddelik bir beklenti listesi oluşturuldu. Bu listeyi örnekleye madde örnekleri aşağıdaki olup daha detaylı bilgi almak ve görüş bildirmek isterseniz MİTTO ofisine ulaşabilirsiniz.

 

“MİTTO öğretim elemanlarını iyi tanımalı ve tanıtmalı, bir uzman havuzu oluşturmalıdır.”

Doç. Dr. ELİF SOYER

 

“Üniversitenin iyi olduğu alanlar sanayiciye aktarılmalı ve bu alanlarda işbirlikleri oluşturmalıdır.”

Dr. Öğr. Üyesi Berrin KURŞUN

 

“Belirli aralıklarla düzenli olarak sanayi ve akademisyenlerin bir araya getirildiği etkinlik/toplantı vb. düzenlenmelidir.”

Prof. Dr. Cabir VURALBu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 26.10.2018 16:20:24 tarihinde güncellenmiştir.