İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

TUSAŞ Teknoloji Merkezi Proje Çağrısı

TUSAŞ Teknoloji Yol Haritası/Kazanım Planında yer alan çalışma konuları ve Şirketin stratejik önceliklerine göre, özgün ürünlerin üretimi ve bu kapsamda yürütülen farklı ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi amacıyla, ihtiyaç duyulan konulara yönelik olarak belirli dönemlerde proje çağrısı yayımlanmaktadır.

 

Bu kapsamda "Yüksek Frekans Radar Kesit Alanı (RKA) Hesaplamaları için Hızlı Analiz Aracı Geliştirilmesi “proje çağrısı başlığı yayınlanmıştır.

 

Proje çağrı dokümanı ve değerlendirme takvimi EK-1’de, TUSAŞ Teknoloji Merkezi proje çağrıları için işletilecek değerlendirme süreci ve kriterleri ise EK-2’de yer almaktadır.

 

Proje çağrısını cevaplamak ve proje önerisi oluşturmak isteyen öğretim üyelerimizin, EK-3’de yer alan Birinci Aşama Proje Başvuru Formu ’nu doldurarak cagriliproje@tai.com.tr  e-posta adresinden EN GEÇ 30 NİSAN 2018 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR iletmesi gereklidir.

 

EKLER:

Ek-1: Proje çağrı dokümanı ve değerlendirme takvimi

Ek-2: TUSAŞ Teknoloji Merkezi proje çağrıları için işletilecek değerlendirme süreci ve kriterleri

Ek-3: Birinci Aşama Proje Başvuru Formu

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 27.04.2018 15:05:59 tarihinde güncellenmiştir.