Değerler

Toplumsal sorumluluk

        Olumlu olmak

        Şeffaf olmak

        Hesap verebilir olmak

Duyarlılık

         İletişim kurmak

         Anlayışlı olmak

         Sorun çözücü olmak

         Araştırıcı olmak

Tutarlılık

         Güvenilir olmak

         Güven duymak

         Sistemli olmak

         Kararlı olmak

         Veri ve bilgiye dayanmak

Gelişim

         Gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek

         Ölçmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek

         Değişimin öncüsü olmak 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 25.11.2014 15:21:37 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM