İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

Nihai Kullanıcıların Arayüz Yapılarından Beklentilerinin Analizi Projesi Toplantısı Yapıldı

Akademisyenlerin, 14 farklı kurumun ve girişimci öğrencilerin katılımlarıyla, paydaşların beklentilerinin dinlenildiği toplantı, etkileşimli, birlikte öğrenen bir yapıya sahip, sürdürülebilir bir platform oluşturmak için görüş alışverişinde bulunulmasına katkı sağladı. 8 ayrı ortak ve iştirakçi kuruluşla 28 Aralık'a kadar gerçekleştirilecek olan toplantılarla, teknoloji transfer ekosistemine yeni bir bakış açısı getirilmesi planlanmaktadır. Proje ile İstanbul merkezli sanayi kuruluşlarının, yüksek katma değerli üretim yapmaları, teknoloji tabanlı rekabetçiliklerini arttırmaları amaçlanmaktadır. Üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki Ara Yüz Yapılarının, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle işlevselliklerinin arttırılmasına ve kapasitelerinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik işletme modeli geliştirilecektir. Bu sayede, Ara Yüz Yapılarının hizmet ağlarındaki sanayi kuruluşlarının, katma değeri yüksek ürün üretmeleri, teknoloji tabanlı rekabet yetkinliklerini geliştirmeleri ve yenilik kapasitelerini arttırmaları sağlanacaktır. Proje desteği ile kurulacak platformun ortaya koyacağı iş modelinin, önce İstanbul’a daha sonra Türkiye geneline yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 24.12.2018 23:06:06 tarihinde güncellenmiştir.