İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)

TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Bilgi Günü

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Araştırma ve Uygulama Merkezi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile Teknopark İstanbul'da TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) Bilgi Günü düzenlenmiştir. Etkinlikte sunum MITTO Proje Destekleri ve Eğitim Sorumlusu tarafından gerçekleştirilirken soru - cevap bölümüne uzaktan erişim ile TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu’ndan TÜBİTAK SAYEM Sorumlusu Doç. Dr. Peren KARAGİN ve ekip arkadaşları  katılmıştır. SAYEM’in misyonu ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliği ile yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmektir. SAYEM, sanayide “işbirliği ile ürünleştirme”yi teşvik eden bir yapı olup bir özel sektör kuruluşu çevresinde oluşacak sürdürülebilir konsorsiyum yapıları hedeflenmektedir.

Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 28.11.2018 14:55:10 tarihinde güncellenmiştir.