COSME - İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (Competitiveness of Enterprises and SMEs - COSME) Programı, AB tarafından küresel ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin yeniden canlandırılması için uygulanan Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin önemi dikkate alınarak geliştirilmiş bir Birlik Programıdır. Program 2014-2020 tarihlerini kapsamaktadır. 

Bu Program kapsamında, işletmelerin rekabet edebilirliğinin artırılması, iktisadi faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi ve KOBİ'lerin kurulmasını ve büyümesini sağlayacak en elverişli ortamın yaratılması için çeşitli inisiyatifler desteklenmektedir. COSME programının bütçesi 7 yıl için yaklaşık 2,3 milyar Euro’dur. 

COSME özellikle KOBİ’leri hedeflemektedir. Mikro işletmelere, zanaatla ilgilenen işletmelere, tek çalışanlı işletmelere, liberal mesleklere ve sosyal işletmelere; potansiyel, yeni, genç ve kadın girişimcilere vb. özel önem verilmektedir. Programın temel araçları aşağıda belirtilmektedir: 

1. Finansmana Erişim (Kredi Garantileri, Risk Sermayesi) 
2. Pazarlara Erişim (Avrupa İşletmeler Ağı, Sınai Mülki Haklar) 
3. İşletmeler için Çerçeve Koşullar (Avrupa Küçük İşletmeler Yasası, Gıda, İnşaat, Turizm, Maden vb. sektörler, Kümelenme) 
4. Girişimcilik ve Girişimci Kültür (Genç Girişimciler için ERASMUS) 

COSME Programı, yıllık çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olan Yıllık Çalışma Programları çerçevesinde yürütülmektedir. Program kapsamında her bileşen altında ağırlıklı olarak KOBİ’lere destek veren kuruluşlara yönelik çağrılara çıkılmaktadır. 

Ülkemiz COSME Programına Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanan Anlaşma ile katılım sağlamıştır. 

KOSGEB, COSME Programına ilişkin ulusal koordinatör kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. (http://cosme.kosgeb.gov.tr/Home/AboutCosme)

COSME Programı, Avrupa Komisyonu (European Commission) ve Avrupa KOBİ Ajansı (EASME-Executive Agency for SMEs) tarafından, COSME Finansmana Erişim Bileşeni, AB Komisyonu adına Avrupa Yatırım Fonu (EIF-European Investment Fund) tarafından yürütülmektedir.

Açık çağrılara ulaşmak için tıklayınız. 


 

COSME Programı “Social Economy Missions” Proje Çağrısı

COS-SEM-2019-04-01

COSME Programı kapsamında “Social Economy Missions” proje teklif çağrısı yayımlanmıştır. Çağrı altında sunulacak teklifler aşağıdaki 4 konudan birinde olmak durumundadır. Başvuru sahipleri dört misyon alanından her biri için farklı tekliflerle olmak üzere birden fazla teklif sunabilirler. Çağrıya son başvuru tarihi 26 Eylül 2019, saat 17.00 (Brüksel saati) olup çağrıya dair önemli detaylar ve özet bilgi aşağıda sunulmaktadır. 

  1. 1)Socially responsible public procurement “Sosyal Sorumluluk Sahibi Kamu Alımı (SSSKM)” Misyonu
  2. 2)Education framework for social economy “Sosyal Ekonomi İçin Eğitim Çerçevesi” Misyonu
  3. 3)Tackling regional/local unemployment via social economy model “Sosyal Ekonomi Misyonu ile Bölgesel / Yerel İşsizlikle Mücadele” Misyonu
  4. 4)Social economy clusters “Sosyal Ekonomi Kümeleri” Misyonu

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 09.09.2019 16:01:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM