SAYEM - Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması

TÜBİTAK TEYDEB tarafından 2 fazdan oluşacak şekilde tasarlanan Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) ile ulusal yüksek teknoloji hedefleri doğrultusunda özel sektör, üniversite ve kamu işbirliği ile yenilik ağları oluşturarak katma değeri yüksek ürün veya ürün grubu geliştirmek hedeflenmektedir. Bu çağrı kapsamında oluşturulacak olan ihtisaslaşmış Ar-Ge Yenilik konsorsiyumu içerisinde özel sektör öncülüğünde, üniversite ve kamu kurumları yer alabilmektedir.  Ayrıca, Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici şirketi ve/veya TTO’lar da SAYEM üyesi olarak konsorsiyumda yer alabilir. SAYEM konsorsiyumu adına başvuru yapan alanında öncü kuruluşun aşağıdaki özelliklerden birine sahip olması gerekir:

-  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Merkezi olmak, 

-  Son 3 yılda, hedeflenen ürün ile ilgili, sektörü etkileyecek büyüklükte yurt içi veya yurt dışı satışa ulaşmış olmak, sektörde ürün geliştirmek ve yaygın satış ağına sahip olmak, 

-  Hedeflenen ürüne temel olacak teknolojiye ait önemli fikri mülkiyet haklarına sahip olmak,

-  TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) başvurusu yapmış olmak.

 

Çağrıya ilişkin önemli koşullar:

- Projelerin süresi maksimum 9 ay, 

- Projelerin bütçesi maksimum 2.000.000 TL, 

- Proje kapsamında Personel Giderleri, Seyahat Giderleri, Alet Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları, Danışmanlık ve Hizmet Alımları, Toplantı Tanıtım Organizasyon Giderleri, Genel Giderler desteklenmektedir.

- Çağrı kapsamında KOBİ'ler ve Büyük Ölçekli Kuruluşlar %100 destek kapsamına alınmaktadır.

SAYEM Bilgilendirme Sunumu


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 06.11.2019 09:47:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM