Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

Telif Hakları veya Fikri haklar olarak da bilinen Fikri mülkiyet; edebiyat, sanat, müzik, mimari vb. gibi eserler üzerinden sahip olunabilecek haklardır. Sınaî Mülkiyet ise genel tanımı ile sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına; ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üretici veya satıcısının ayırt edilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına tescil edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir haktır. Sınai Mülkiyet hakları patent, faydalı modeller, marka ve tasarımları kapsamaktadır. Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları; eser, marka, buluş sahibinin ticari haklarını koruyan haklardır.

6769 sayılı Sınai Mulkiyet Kanunu

M.Ü. Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar Yönergesi

M.Ü. Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi

Buluş Bildirim Formu

Tasarım Bildirim Formu

Uluslararası Patent sorgusu için WIPO ya bağlanabilirsiniz.

Patent Başvuru Süreci

Serbest Buluş Başvuru Süreci 

Buluş Değerlendirme Süreci


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 29.07.2021 13:26:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM