MİTTO Ekibi

derya arda.JPG (1.18 MB)

Derya ARDA

İdari Süreçler / Farkındalık, Tanıtım ve Bilgilendirme

derya.kirmizikefiyeli@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 50

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü ve ardından Marmara Üniversitesi İş Güvenliği Yüksek Lisans mezunudur. Yaklaşık 5 yıl özel sektörde satın alma tecrübesi bulunmaktadır. 2013 yılından bu yana MİTTO’da resmi ve idari süreçlerin yürütülmesinde görev yapmaktadır.

 

Murat vsk v1.jpg (77 KB)

Murat KARAKUŞ

İdari ve Mali Süreçler / Proje Destek Hizmetleri

murat.karakus@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 51

2005 yılında İstanbul Üniversitesi Bankacılık Bölümü'nden mezun olduktan sonra, 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Kamu-Sivil toplum  ortaklığında oluşturulan yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorumluluk ve kalkınma projelerinde (Ustamburda, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Projesi, Nesilden Nesile Projesi, Ege Çevre Atak Projesi, Hakkari Barış Köprüsü, Beyaz Şapkalar, Slovenya Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi, Çevremizi Yeşile Boyayalım) gönüllülük, proje koordinatörü ve yazarlığı yapmıştır. Profesyonel iş hayatında 2013 yılından itibaren Maltepe Kaymakamlığı koordinatörlüğünde yürütülen “Maltepe İlçesi Afetlere Gönüllü Örgütlenmeyle Hazırlanıyor” isimli İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) mali destekli projede Eğitim Koordinatörlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülen “Benimle Gülümse” isimli İSTKA destekli projede Saha Koordinatörlüğü ve Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nin “Marmara Üniversitesi Ürün Geliştirme Merkezi (MÜRGEMER) Kurulumu” isimli İSTKA mali destekli projede İdari Koordinatörlüğü deneyimleri olup idari, mali ve teknik görevleri başarıyla yerine getirmiştir. Proje koordinasyon görevleri yanında İSTKA ve Bakanlık destekli proje yazımı tecrübesi de bulunmaktadır. Bu proje deneyimleri ile birlikte Osmanbey İş İnsanları Derneği (OTİAD)’nde Ar-Ge Sorumlusu ve İstanbul Gedik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nde Eğitim Uzmanlığı tecrübeleri de olmuştur. MİTTO ekibine Haziran 2020'de katılmıştır.

 

ece kılıç güngör.jpg (44 KB)

Ece KILIÇ GÜNGÖR

Proje Destek Hizmetleri

ece.kilic@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 50

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü’nden 2012 yılında mezun olmuştur. 2015 yılında Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2013 – 2015 yılları arasında Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi’nde kimya disiplininde, çeşitli TÜBİTAK projelerinde yürütücü olarak görev almıştır. 2015 – 2020 yılları arasında çeşitli özel sektör kuruluşlarında TEYDEB proje yürütücülükleri, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları çalışmaları, Üniversite - Sanayi İş Birlikleri, eğitim çalışmaları ve Ar-Ge Merkezi süreçleri ile ilgili çalışmaları yürütmüştür. 2020 yılında, 1513 kodlu “TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” kapsamında Marmara Üniversitesi MİTTO ekibinde Proje Destekleri birimine katılmıştır.

 

Hande foto.jpg (45 KB)

Hande ÖZER ÖZARKUN

Proje Destek Hizmetleri

hande.ozer@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 50

2012 yılında Dumlupınar Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olup 2015 yılında Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2017 - 2019 yılları arasında Düzce Üniversitesi’nde Yönetim Bilişim Sistemleri Anabilim Dalı'nda Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. 2016 - 2018 yılları arasında TÜBİTAK 1601 destekli Düzce Teknopark A.Ş. yönetici şirketine bağlı Teknoloji Transfer Ofisi’nde Araştırma Destek Programları Birimi’nin koordinatörlüğünü yürütmüştür. TÜBİTAK ARDEB programlarında proje geliştirme desteği vermiştir. 2017 yılında Özyeğin Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde staj yapmıştır. Düzce Teknopark Kuluçka Merkezi’nde BİGG Uygulayıcı Kuruluş Projesi’nde destek personeli olarak görev yapmıştır. 2018 - 2020 yıları arasında TÜBİTAK 1601 destekli İstanbul Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Üniversite - Sanayi İş Birliği Uzmanı olarak görev yapmıştır. TÜBİTAK TEYDEB destek programlarında tecrübesi bulunmaktadır. MİTTO ekibine Haziran 2020'de katılmıştır.

 

 

Öğr. Gör. Burak ELEMAN

Üniversite - Sanayi İş Birliği

burak.eleman@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 55

Sakarya Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nden 2012 yılında mezun olmuştur. Aynı yıl Gedik Üniversitesi'nde başladığı Kaynak Mühendisliği eğitimini 2013 yılında tamamlamıştır. Ayrıca 2017 yılında başladığı Yüksek Lisans eğitimine Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü'nde Yıldız Teknik Üniversitesi'nde devam etmektedir. Kaynaklı İmalat alanında mühendis olarak çalıştıktan sonra özel sektörde pazarlama ve iş geliştirme sorumlusu olarak görev almıştır. 2016 yılında Üniversite - Sanayi İş Birliği alanında MİTTO’da çalışmaya başlamış ve 2018 yılında Marmara Üniversitesinde Öğretim Görevlisi kadrosuna atanmıştır. Halen MİTTO’ da Üniversite - Sanayi İş Birliği alanında görev almaktadır.

 

Muhammed BİLALOĞLU Mitto Ekibi web sayfası için.jpg (823 KB)

Muhammed BİLALOĞLU

Üniversite - Sanayi İş Birliği

muhammed.bilaloglu@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 50

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden 2018 yılında mezun olduktan sonra aynı bölümde başladığı Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir. 2019 yılında MİTTO ekibine katılarak 1601 kodlu “TÜBİTAK Yenilikçilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı” kapsamında “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması ve Uygulanması” projesinde Üniversite – Sanayi İş Birliği Uzmanı olarak görev almıştır. Güncel olarak, 1513 kodlu “TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı” kapsamında “Teknoloji Transfer Ofislerinin Hedef ve Performans Odaklı Desteklenmesi” projesinde Proje Personeli olarak görev almaktadır.

 

derya kuğuoğlu.jpeg (62 KB)

Derya KUĞUOĞLU

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

derya.kuguoglu@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 52

2011 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dış Ticaret Ön Lisans eğitimini, 2018 yılında Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik Bölümü Lisans eğitimini tamamlamıştır. Endüstri Mühendisi olarak özel sektörde yaklaşık iki yıllık tecrübesi vardır. 2020 yılında MİTTO ekibine katılmıştır.

selin uzuner.jpg (10 KB)

Selin UZUNER GÜNEŞ

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

selin.uzuner@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 50

2015 yılında Eskişehir Anadolu Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (%100 İngilizce) Bölümü’nden mezun oldu. Ardından Ankara’da havalandırma sistemleri sektöründe satış mühendisi ve kompozit sektöründe üretim mühendisi olarak hizmet verdi. 2018 yılında FİGES A.Ş.‘nin Ar-Ge Mühendisi yetiştirme programına bursiyer olarak katıldı. Aldığı eğitimler sonrasında kariyerine Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında yön vermeye karar verdi. 2018’den beri Teknoloji Transferi Ekosisteminde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanında hizmet vermektedir. Biyomalzeme alanında yüksek lisans eğitimi devam etmektedir. MİTTO ekibine Haziran 2020'de katılmıştır.

belginhanım.png (830 KB)

Belgin AYTUN KAHRAMAN

Girişimcilik ve Şirketleşme

belgin.aytun@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 56

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda Lisans (2008), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde Biyoinformatik alanında Yüksek Lisansını (2011) tamamlamıştır. “Bourse Master Ile-de-France” bursunu kazanarak, Evry-Val-d’Essonne Universitesi Sistem and Sentetik Biyoloji Bölümü'nde Yüksek Lisans (2012) yapmıştır. 2013 yılında Pisa Üniversitesi’nde MBA programına katılmış, Teknoloji Transfer Ofisinde staj yaparak, Start Up şirketleri için iş planı hazırlamış ve akademik girişimlerin yatırımcı sunumlarını gerçekleştirmiştir. Risk Sermayesi (VC) konusunda master tezini hazırlamış (2015) ve girişimci-yatırımcı ilişkileri konusunda yetkindir. Anaheim, California, ABD ‘de bulunan Teco Diagnostics isimli şirkette in-vitro diagnostics test kitleri ve bio-medical cihazlarla ilgili AR-GE, Ürün Geliştirme ve İş Geliştirme departmanlarında 1 yıl çalışmış ve “AWIS Association for Women in Science“ derneğinde gönüllü olarak yer almıştır (2016). İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nde Kuluçka Merkezi Uzmanı olarak 2017 - 2020 yıllarında görev yapmıştır. MİTTO ekibine Haziran 2020'de katılmıştır.

 

Gizem Kılcı Web Sitesi Görsel.png (3.77 MB)

Gizem KILCI

Girişimcilik ve Şirketleşme

gizem.kilci@marmara.edu.tr

0 (216) 777 16 57

Başkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden 2018 yılında mezun olmuştur. 2018 - 2020 yılları arasında TİM-TEB Girişim Evinde İstanbul Proje Sorumlusu olarak danışmanlık süreçlerinde, Demo Day ve  Start Up to Corporate etkinliklerinin organizasyon aşamasında ve süreç yönetiminde , TÜBİTAK BİGG projesinin süreç yönetiminde ve koordinasyonun planlanması çalışmalarını yürütmüştür. MİTTO ekibine Haziran 2020'de katılmıştır.


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 22.06.2020 12:14:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM