Modül Sorumlusu Akademisyenlerimiz

 

Ahuuncuoglu.jpg (75 KB)

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU

MİTTO Merkez Müdürü

ahu.uncuoglu@marmara.edu.tr 

ahualtinkut@gmail.com

CV

Prof. Dr. Ahu ALTINKUT UNCUOĞLU 1996-2011 döneminde TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nde 15 yıl boyunca çok sayıda ve farklı tipte ulusal ve uluslararası projede araştırmacı ve yürütücü olarak yer almıştır. Dünya Bankası, UNESCO-LOREAL, Vavilov-Frankel gibi çeşitli araştırma bursları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’de doktora öncesi ve sonrası olmak üzere 2.5 yıl süreyle Ar-Ge projelerinde görev yapmıştır. 2009 -2010 yılları arasında TÜBİTAK Temel Bilimler Araştırma Grubu Yürütme Komite Üyesi olarak görev yapmıştır. Tarımsal biyoteknoloji alanında gerçekleştirdiği araştırmalar ile Prof. UNCUOĞLU 2009 yılında "American Association for the Advancement of Science" kendisini başarılı bilim kadınlarından biri olarak Science dergisinin eki olarak dağıtılan kitapçık ile tanıtmıştır. 2010 yılında UNESCO ve LOREAL tarafından Paris’de düzenlenen “For Women in Science Week Events” haftasına yaptığı proje çalışmaları ve uluslararası yayınları nedeniyle  “Rol Model” olarak davet edilmiştir. Bugüne değin bitki biyoteknolojisi alanında ulusal ve uluslararası projede görev yapan Prof. UNCUOĞLU’nun 50’ye yakın bilimsel makalesi ve 100’den fazla ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi mevcuttur.

 

Prof. UNCUOĞLU 2011 yılından bu yana Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Bitki Biyoteknolojisi Araştırma Grubu’nun yöneticisi olan Prof. UNCUOĞLU proje tabanlı Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra 2012 yılında Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO)’nin kuruluşunda görev almış, yürütme kurul üyeliği yapmış, 2016 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi MİTTO’nun yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda TÜBİTAK TEYDEB ve İstanbul Kalkınma Ajansı proje destekleriyle proje geliştirme/yönetim hizmetleri, üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri, fikri sınai hakların yönetimi & lisanslama hizmetleri ve girişimcilik & şirketleşme hizmetlerini Marmara Üniversitesi ve paydaşlarına sunmaktadır.

 

 yildizaydin.jpg (11 KB)

Prof. Dr. Yıldız AYDIN

Proje Destek Hizmetleri

ayildiz@marmara.edu.tr 

 

Prof. Dr. Yıldız AYDIN, 1994 yılında Trakya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünden mezun olduktan sonra Yüksek lisans ve Doktora eğitimini Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji programında tamamlamıştır. Araştırma görevlisi olarak 1994 yılında göreve başladığı Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümünde, 2003 yılında Doktorasını tamamladıktan sonra 2005 yılında Yardımcı Doçent olarak göreve başlamış ve aynı bölümde 2012 yılında Biyoloji Doçenti, 2019 yılında da profesörlüğe yükseltilerek atanan Yıldız AYDIN halen görevine devam etmektedir. 2006-2012 yılları arasında iki dönem Biyoloji Bölüm başkan yardımcılığı da yapan Prof. Dr. Yıldız AYDIN,  Bilimsel araştırma ve faaliyetleriyle ilgili çalışmalarını uluslararası ve ulusal makalelerin yanı sıra çok sayıda sözlü ve poster bildirisi olarak yayınlamıştır. Ayrıca uluslararası ve ulusal kongrelerde yanı sıra uzmanlık alanında uluslararası ve ulusal kitap bölümü ve bir de uzmanlık alanında uluslararası kitap çevirisi çalışması bulunmaktadır. Bugüne kadar Ar-Ge, inovasyon, teknoloji transferi ve Üniversite-Sanayi işbirliği konularında ulusal akademik çalışmaları bulunan Yıldız AYDIN, TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı ve kurumsal BAPKO projelerinde yürütücü araştırmacı olarak, TÜBİTAK projelerinde panelist, dış danışman ve ÜSİ (üniversite-sanayi iş birliği) faaliyetleri kapsamında firmalarla ortak geliştirilen projelerde danışman olarak yer almıştır. Halen devam eden “Marmara Üniversitesi İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması Ve Uygulanması” başlıklı TUBITAK 1601 Projesinde modül 2 (Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler) sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

 

 

cenk.jpg (47 KB)

Doç. Dr. Cenk SESAL

Üniversite Sanayi İş Birliği

csesal@marmara.edu.tr 

Doç. Dr. Nüzhet Cenk SESAL Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 2001 tarihinden günümüze kadar Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi  Biyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. Bu güne kadar başta TÜBİTAK destekli olmak üzere çok sayıda ulusal ve uluslararası projelerde yürütücü, araştırmacı ve danışman olarak görev yapmış ve yapmaktadır. Uluslararası projeler kapsamında yürütücüsü olduğu 2 COST ve 1 İtalya –Türkiye İkili İşbirliği projesini tamamlamış, Japonya-Türkiye, G.Kore-Türkiye İkili İşbirliği projeleri halen devam etmektedir. Türkiye ve Dünya’da bir çok farklı akademik ve sanayi kuruluşlarıyla işbirlikleri bulunmaktadır. Danışmanlığında öğrencileriyle birlikte  Sanayi Bakanlığı Teknogirişim Sermaye Desteği kapsamında 3 adet yeni şirket kurulumu gerçekleştirmiştir.  2017 tarihinde itibaren Sanayi Bakanlığı’na bağlı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği İstanbul Çalışma Grubu üyesi (İstanbul Temsilcisi) olarak çalışmalarına devam etmektedir. Halen Marmara Üniversitesi bünyesinde yer alan İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (MİTTO) müdür yardımcılığı görevini sürdürmektedir. 12 adet patent başvurusu bulunmaktadır.

 

 

 senihadal.JPG (12 KB)

Dr. Öğr. Üyesi Seniha DAL

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

senihadal@marmara.edu.tr 

 

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1997 yılında mezun olduktan sonra 1999 yılında avukatlık stajını tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü İşletme Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır. 2001 yılında, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nün Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı’ndan “Geographical Indications in the European Union and Turkey”  konulu tez ile yüksek lisans eğitimini tamamlayarak aynı yıl doktora eğitimine başlamıştır. 2007 yılında, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programından “Türk Sermaye Piyasası Hukukuna Göre Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Genel Kurul” isimli tez ile doktora derecesini almaya hak kazanmıştır.

Halen Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, Hukuka Giriş ve Fikri Mülkiyet Hukuku derslerini vermekte, Ticaret ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanında çalışmaları bulunmaktadır. 2013 yılından beri Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO)'da görev almış ve 2018 yılında MİTTO'nun faaliyet kapasitesinin arttırılmasına yönelik TÜBİTAK 1601 kodlu destek programı'nda 4. modül "Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri" sorumlusu olarak görevini sürdürmektedir.

 

 

sinemergun.jpg (17 KB)

Prof. Dr. Hande Sinem ERGUN

Girişimcilik ve Şirketleşme

s.ergun@marmara.edu.tr

 

1976 yılında Edirne doğumlu olan H. Sinem Ergun Beyoğlu Anadolu Lisesi’ni bitirdikten sonra Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme bölümünde lisans, 2001 yılında Middlesex Üniversitesi’nde İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda yüksek lisans ve 2006 yılında Marmara Üniversitesi S.B.E. Yönetim ve Organizasyon (İngilizce) programında doktora derecesini tamamlamıştır. 2001 yılından beri Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan Hande Sinem Ergun, 2011 yılında Doçent, 2017 yılında Profesör olmuştur. İlgi alanlarını Farkındalık, Girişimcilik, İnovasyon Yönetimi, Dijital Dönüşüm, Stratejik Yönetim, Küçük İşletmeler ve Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri oluşturmaktadır.

2013 yılından beri Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (MİTTO) girişimcilik süreci danışmanı olarak görev yapmakta ve 2017 yılından beri Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir. 2018 yılında MİTTO bünyesinde TÜBİTAK 1601 projesi kapsamında hizmet veren ön kuluçka süreçlerinin yürütülmesinden sorumludur. İnoSuit Projesinde inovasyon mentoru olarak yer almaktadır.

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 19.06.2020 13:29:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM