Buluş, teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Patent, sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla buluş sahibine tanınan temel hakkıdır. Buluşun sahibine bir kamu kurumu tarafından verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan belgeye de patent belgesi nedir.

6769 sayılı Sınai Mulkiyet Kanunu

M.Ü. Fikri Sınai Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar Yönergesi

M.Ü. Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi ve Doküman Birimi

Uluslararası Patent sorgusu için WIPO ya bağlanabilirsiniz.

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.10.2023 10:59:24 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM