Genel Bilgiler

Üniversitemiz Senatosunun 08 Mayıs 2012 tarih ve 322-4 sayılı toplantısı kararı gereği kurulan MİTTO (Marmara İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi) Göztepe Yerleşkesi'nde 10 Eylül 2012 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren Koordinatörlük, “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi” 8 Ekim 2017 tarih ve 30204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile merkez olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.MİTTO'nun yönetim kademesi Rektörlük çatısı altında Müdürlük ve Yönetim Kurulu ile oluşturulmuştur.

MİTTO; ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında bilimsel araştırma ve hayat boyu öğrenme kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı desteklerinin tek bir çatı altında toplanıp, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, projelerin başvurusu, revizyon istenen veya reddedilen projelerin yeniden yapılandırılması, desteklenen projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturularak bir bütünlük sağlanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik konularda destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara tanıtılarak, projelerin fikri mülkiyet çıktılarının lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

MİTTO olarak kurumumuzun girişimcilik ekosisteminde kendi değerleri çerçevesinde konumlanması hedeflemekte ve bu yönde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri kapsamında öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimizde ve etki alanımızda bulunan diğer girişimcilik ilgililerine hizmet vermekteyiz. 2016 yılında temelleri atılan ana hizmetimiz, MİTTO Ön Kuluçka Programı’dır. 2018-2019 yıllarında TÜBİTAK 1601 Projesi ile desteklenen program, Mentors Network Turkey'den girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmeti almıştır. Bu hizmeti alan ekiplerimizden 2018-2019 yılı içerisinde 3’ü şirketleşmiştir. 5 ekip ise BİGG uygulayıcı kuruluşlara ve diğer üst girişimcilik oluşumlara girme hakkı kazanmıştır. Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri Kapsamında diğer hizmetlerimiz; farkındalık etkinlikleri/eğitimleri, girişimci adayı öğrenci ve öğretim elemanlarımıza B2B danışma hizmeti, BİGG Bireysel Genç Girişim Programı hakkında bilgilendirme ve uygulayıcı kuruluşlara yönlendirme şeklinde olup butik bir hizmet anlayışı ile faaliyetlerimizi planlamakta ve sürdürmekteyiz.

Üniversite-Sanayi İş Birliği'nden Türkiye ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin artırılması için Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak MİTTO bu görevi üstlenmiş bulunmaktadır.

MİTTO, 11. Kalkınma planında öncelikli sektörler olarak belirlenmiş olan ve Marmara Üniversitesinin Tübitak Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi ve Yüksek Öğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Üniversite Bazında Odak Alan Eşleştirmeleri kapsamında Kimya (Biyomühendislik), Makine-Elektrikli Teçhizat (Eklemeli İmalat, Geleneksel İmalat Teknolojileri, Makine Tasarımı ve İmalatı), Tıbbi Cihaz (Biyomedikal Ekipman Teknolojileri), Otomotiv ve Raylı Sistemler (İçten Yanmalı Motor ve Motor Aktarma Organları, Raylı Sistemler), İlaç (İlaç Teknolojisi) alanlarında ileri seviye projelerin geliştirilmesini ve araştırmaların yapılmasını hedeflemektedir. YÖK’ün gerçekleştirdiği alan eşleştirmelerinde Marmara Üniversitesinin özellikle Din Bilimleri, Tarih, Sosyoloji, Akıllı ve Yenilikçi Malzeme, Biyoteknoloji, Klinik Araştırmalar (İmmünoloji, Romatoloji) alanlarında öne çıktığı görülmektedir.

11. Kalkınma Planımızda tespit edilmiş olan yüksek katma değer oluşturması beklenen 12 kritik teknolojik alanda teknolojik dönüşümünün sağlanabilmesi ve rekabet gücünün artırılması hedeflenmektedir. MİTTO bu hedeflere uyumlu olarak teknoloji üretilmesi için kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla özveriyle çalışmaktadır.

1.png (437 KB)

MİTTO, BM’nin tüm dünyada insanların karşı karşıya kaldığı ana sorunların çözümü için belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına ulaşılması için de katkılar yapmaktadır. MİTTO olarak katkı sağladığımız amaçlar şunlardan oluşmaktadır:   https://turkiye.un.org/tr/sdgs 

2.png (345 KB)

Avrupa Yeşil Mutabakatı (European Green Deal) MİTTO’nun önem verdiği hedeflerden birisidir. 2050’ye kadar Avrupa’yı iklim nötr hale getirmeyi amaçlayan yeşil mutabakat politikalarına ulaşılması için Ar-Ge ve inovatif projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu politikalardan temiz enerji, sürdürülebilir sanayi, sürdürülebilir ulaşım araçları alanlarına yönelik projelerin geliştirilmesine katkı sağlamaktayız.

Özetle Marmara Üniversitesi Stratejik Planına (2021-2025) uyumun sağlanması, dünyadaki gelişmelerin incelenmesi, yasal gerekliliklerin/şartların ve teknik standartların yakından izlenmesi, ülkemizin araştırma geliştirme ihtiyaçlarını ve Üniversite- Sanayi İşbirliğini güçlendirme yönündeki ihtiyaçlarını dikkate alarak objektif analizlerin gerçekleştirilmesi en temel hedeflerimizdendir.

Stratejik Plan

Marmara Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon)

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 25.07.2022 15:24:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM