Genel Bilgiler

Üniversitemiz Senatosunun 08 Mayıs 2012 tarih ve 322-4 sayılı toplantısı kararı gereği kurulan MİTTO (Marmara İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi) Göztepe Yerleşkesi'nde 10 Eylül 2012 tarihinden bu yana faaliyetlerini sürdüren Koordinatörlük, “Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi” 8 Ekim 2017 tarih ve 30204 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanması ile merkez olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

MİTTO'nun yönetim kademesi Rektörlük çatısı altında Müdürlük ve Yönetim Kurulu ile oluşturulmuştur.

MİTTO’nun hedeflerinin başında Üniversite-Sanayi İş Birliği'nin gelişmesine destek olmak, İnovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak ulusal ve uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmak gelmektedir.

Üniversite-Sanayi İş Birliği'nden Türkiye ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin artırılması için Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak MİTTO bu görevi üstlenmiş bulunmaktadır.

MİTTO; ulusal bilim, teknoloji ve yenilik stratejisi kapsamında bilimsel araştırma ve hayat boyu öğrenme kapsamındaki yurt içi ve yurt dışı desteklerinin tek bir çatı altında toplanıp, ulusal ve uluslararası bilimsel destek fırsatlarının duyurulması, projelerin başvurusu, revizyon istenen veya reddedilen projelerin yeniden yapılandırılması, desteklenen projelerin izlenmesi ve mali yönetimlerinin yürütülmesi sırasında karşılaşılan tüm sorunlara üniversite düzeyinde çözümler oluşturularak bir bütünlük sağlanması, araştırma ve geliştirme çalışmaları sürecinin her aşamasında yasal, teknik ve bütçe konularında destek verilmesi, bilimsel araştırmaların teşvik edilmesi ile Üniversitede geliştirilen projelerin, yatırımcılara tanıtılarak, projelerin lisanslanması ve ticarileştirilmesi amacıyla, idari ve hukuki danışmanlık verilmesi konularındaki tüm faaliyetlerin yürütülmesini sağlar.

MİTTO olarak kurumumuzun girişimcilik ekosisteminde kendi değerleri çerçevesinde konumlanması hedeflemekte ve bu yönde faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Bu hedef doğrultusunda Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri kapsamında öğretim elemanlarımıza, öğrencilerimizde ve etki alanımızda bulunan diğer girişimcilik ilgililerine hizmet etmekteyiz. 2016 yılında temelleri atılan en ana hizmetimiz, MİTTO Ön Kuluçka Programı’dır. 2018-2019 yıllarında TÜBİTAK 1601 Projesi ile desteklenen program, kurucularının Mehmet Onarcan ve Doğan Taşkent olduğu Mentors Network Turkey'den girişimcilik eğitimi ve mentorluk hizmeti almıştır. Bu hizmeti alan ekiplerimizden 2018-2019 yılı içerisinde 3’ü şirketleşmiştir. 5 ekip ise BİGG uygulayıcı kuruluşlara ve diğer üst girişimcilik oluşumlara girme hakkı kazanmıştır. Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri Kapsamında diğer hizmetlerimiz; farkındalık etkinlikleri/eğitimleri, girişimci adayı öğrenci ve öğretim elemanlarımıza B2B danışma hizmeti, BİGG Bireysel Genç Girişim Programı hakkında bilgilendirme ve uygulayıcı kuruluşlara yönlendirme şeklinde olup butik bir hizmet anlayışı ile faaliyetlerimizi planlamakta ve sürdürmekteyiz.

 

Stratejik Plan

Marmara Üniversitesi 2021-2025 Stratejik Planı (Güncellenmiş Versiyon)

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 06.04.2022 13:40:44 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM