Farkındalık, Tanıtım ve Bilgilendirme

Modül 1 Görev Tanımı Formu

Ulusal ve Uluslararası Proje Çağrılarının Takibi ve Duyurusu

Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası proje fon destekleri ve proje çağrıları konusunda haberdar edilmektedir.

Bilgi Günleri

Üniversitemizin araştırma çıktılarının daha etkin ve yaygın bir şekilde toplumsal ekonomik değere dönüştürülmesi süreçlerini iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri kapsamında akademisyenlere, firmalara ve öğrencilere yönelik aşağıdaki konu başlıklarında farkındalık, tanıtım ve bilgi günleri düzenlenmektedir;

  • TÜBİTAK Fon Destekleri (ARDEB Destekleri, TEYDEB Destekleri,  Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM), 2244 Sanayi Doktora Programı, ERA-NET, COST vb.)
  • Avrupa Birliği Proje Destekleri (ERASMUS, HORIZON 2020, IPA II vb.)
  • Kalkınma Ajansları Destekleri (Fizibilite Desteği, Güdümlü Proje Desteği vb.)
  • KOSGEB Destekleri
  • Girişimcilik Temel Konular ve Fon Destekleri

Fuar ve Proje Pazarı Etkinlikleri

Teknoloji Transfer Merkezimizin Üniversite Sanayi İş Birliği (ÜSİ), Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik faaliyet alanlarında ulusal ve yerel ölçekte düzenlenen toplantılara, fuarlara katılım sağlanmakta ve Proje Pazarı etkinlikleri düzenlenmektedir.

Farkındalık, tanıtım ve bilgilendirme hizmetleri iş akış diyagramı:

akış1.png (128 KB)

Formlar

Toplantı Tutanağı.Örnek .docx (89 KB)

MİTTO WEB SİTESİ VE SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARI GÖNDERİ TALEP FORMU.docx (14 KB)


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 23.11.2023 08:54:49 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM