İSTKA Destekli - YAY Platformu Projesi (2018 – 2020)

Destek Programı

İSTKA - Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı

Proje Başlığı (Adı)

Yenilikçi Ara Yüz Yapıları Platformu - YAY Platformu

Proje Süresi (Ay)

18 ay

Proje, Istanbul ilinde yer alan üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki farklı yetkinlikteki teknoloji transfer ofislerinin ve sanayi Ar-Ge merkezlerinin, faydalanıcıların ihtiyaçlarına yönelik doğru hizmetler verebilmeleri hedefi ile kapasitelerinin ve yetkinliklerinin arttırılması yönünde bir platform; YENILIKÇI ARAYÜZ YAPILARI (YAY) PLATFORMU oluşturulmasını amaçlamaktadır. Proje ortakları İstanbul Arel Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Teknopark İstanbul A.Ş., İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM), Atabay Kimya Sanayi, VSY Biotechnology olarak sıralanmaktadır. 

YAY Platformu, ara yüz yapılarının kuruluş amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak üzere, birlikte öğrenen, etkileşimli ve sürdürülebilir bir platform olarak kurgulanmıştır. Mevcut ara yüz yapılarının işlevselliklerinin artırılması ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesi için gereken araçların ve süreçlerin akademi ile sektörün el ele vermesi ile geliştirilmesi hedeflenmektedir. Proje sonunda, bu amaca yönelik sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturulacaktır. Ülkemiz koşulları ve kısıtları dahilinde geliştirilecek çözümlerin açık inovasyon yaklaşımı ile ara yüz yapılarla paylaşılması sağlanacak ve tüm taraflar için bir kazan-kazan durumu yaratılacaktır.

 

Proje kapsamında tüm ara yüz yapılarının kendi yararlanıcılarının beklentilerine cevap verecek yetkinlikleri ve becerileri öz değerlendirme temelli, üç aşamalı bir metodoloji ile ölçülecektir. Bu analiz çalışmasının sonucunda eylem planları oluşturulacaktır. Ara yüz yapılarının ihtiyaç duyduğu ileri düzeydeki eğitimler, uluslararası standartta temin edilecektir. Proje sürecinde kapasiteleri ve yetkinlikleri artan ara yüz kuruluşlarının, üniversite sanayi işbirliğinde, teknoloji transferinde ve ticarileştirme süreçlerinde daha etkin olmaları sağlanacaktır. Ara yüz yapıları güçlenerek İstanbul yenilik ekosisteminin geliştirilmesinde, bölgenin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin artırılmasında ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesinde öncü rol alacaktır.

Projenin ana faaliyet alanları şu şekilde gerçekleşmektedir;

• Nihai kullanıcıların ara yüz yapılarından beklentilerinin analizi

• Ara yüz yapılarının kapasite ve yetkinliklerinin özel bir metodoloji kapsamında belirlenmesi

• İhtiyaca yönelik kurgulanmış kapasite ve yenilik artırımı etkinlikleri

• YAY platformu modelinin yaygınlaştırılması

 http://www.yayplatformu.net/               


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.09.2019 15:15:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM