KALİTE

Kalite Politikamız

Marmara Üniversitesi İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (MİTTO), Marmara Üniversitesi'nde üretilen ileri düzeydeki bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini, Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da değerlendirebilir hale getirmek için sürekli çalışmaktadır. Çalışmalarımız, yalnızca üniversite ve akademik çevre ile sınırlı kalmayıp, sanayi sektörü ile de bütünleşmektedir. Bu süreçte, akademik araştırmaların gerçek dünya uygulamalarına dönüşebilmesi için gereken teknoloji transferini en yüksek standartlarda yürütmeyi hedefliyoruz. Bilimsel araştırmaların patentlenmesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, start-up'lar ve inovatif projeler için destek sağlama gibi konulara da odaklanarak, akademisyenler, araştırmacılar ve girişimciler arasında bir köprü işlevi görmekteyiz. Sonuç olarak, MİTTO, akademik alanda üretilen bilgi ve teknolojinin tüm insanlığa fayda sağlayacak şekilde, en yüksek kalite ve etik standartlarda kullanılabilir hale getirilmesi için bir katalizör görevi üstlenmektedir.

Bu kapsamda MİTTO olarak;

Mevcut altyapının daha etkin kullanılması için stratejiler geliştirmekte ve bu konuda sürekli iyileştirmeler yapmaktayız. Ayrıca, yeni ve heyecan verici teknolojileri sanayi sektörüyle eşleştirmeyi hedefleyerek, bölgesel ve ulusal düzeyde Ar-Ge temelli bilgi ve üretim kapasitesine önemli katkılarda bulunuyoruz. Üniversite ile sanayi arasında sürekli ve etkin bir iş birliği oluşturarak, her iki tarafın da birbirinden öğrenmesi ve gelişmesi için platformlar kuruyoruz. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları konusunda da aktif bir rol üstlenerek, bu hakların kaydedilmesi, korunması ve ticarileştirilmesi için uygun ortamları oluşturuyoruz. Girişimcilik ruhunun yaygınlaştırılması ve desteklenmesi konusunda da çeşitli programlar ve eğitimler düzenleyerek, inovatif fikirlerin piyasaya sürülmesini kolaylaştırıyoruz. Üniversitemizin, şehir ve çevresiyle olan etkileşimini artırmak için de çeşitli toplum hizmetleri ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. MİTTO olarak, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardına ve yasal düzenlemelere tam uyumlu bir şekilde, Kalite Yönetim Sistemi'nin amaçlarına ulaşmayı hedeflemekteyiz. Stratejik Planımızı dikkate alarak, belirli periyodlarla kalite politikamızı gözden geçiriyoruz. Bu süreçte, paydaşlarımızdan aldığımız görüş ve tavsiyeler ile sürekli iyileştirmeler sağlayarak, MİTTO’nun tüm iş süreçlerinde etkin ve başarılı bir Kalite Yönetim Sistemi uygulamayı amaçlıyoruz.


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 23.11.2023 09:58:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM