BAPKO-Mühendislik Fakültesi Pilot Proje (2014 – 2016)

Destek Programı

Üniversitelerin ARDEB Tarafından Desteklenen Programlara

Yönelik Proje Üretme Kapasitesinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Başlığı

Marmara Üniversitesinin ARDEB Programlarına Yönelik

Proje Desteklerinden Faydalanma Potansiyelinin

Artırılması

Proje Süresi

24 ay


Proje kapsamında ARDEB destekli programlardan destek almamış, bu programlar hakkında bilgi sahibi olmayan Marmara Üniversitesi üniversite öğretim elemanlarını destek programları, yenilikler ve değerlendirme süreçleri hakkında bilgilendirerek farkındalık oluşturulması, proje yazmaya özendirilmesi, daha fazla sayıda ve nitelikli proje üretebilecek potansiyelin açığa çıkarılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 28 Proje Bilgi Günü ve Yazım Çalıştayı gerçekleştirilmiş fen-sağlık-mühendislik disiplinlerini temsilen 16 akademik birimden 330 kişi, sosyal ve beşeri bilimleri temsilen 12 birimden 323 kişi olmak üzere 653 kişi katılım sağlamıştır. Proje kapsamında 5 “Başarı Hikâyesi Günü” etkinlikleri kapsamında dört farklı yerleşkenin ev sahipliğinde 18 başarılı bilim insanının kişisel tecrübeleri Marmara Üniversitesi’nde toplam 294’ü fen-sağlık-mühendislik, 230’u sosyal ve beşeri bilimler olmak üzere toplam 524 kişiye ulaşmıştır.

Proje süresince 51 akademisyen proje yazımı konusunda teknik destek için proje ekibine başvurmuş ve ekip her başvuru sahibiyle bir araya gelerek proje yazım çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ayrıca, hem sosyal ve beşeri bilimlerde hem de fen-sağlık-mühendislik bilimlerinde proje yazımına dönük üç uygulamalı etkinlik (iki tanesi sosyal & beşeri bilimler, diğeri fen-sağlık-mühendislik bilimleri alanlarında olmak üzere) düzenlenmiş ve bu eğitimlere 151 kişi katılmıştır.


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.09.2019 11:34:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM