Misyon & Vizyon

MİSYON

Üniversite sanayi işbirliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesine yönelik etkin arayüz hizmetleri sunmak.

VİZYON

MİTTO vizyonunu üniversitenin mevcut bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile bütünleştirip ülkemizin rekabet gücünü ve kalkınma hızını artıracak arayüz olmak şeklinde tanımlamıştır.


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 06.04.2022 13:41:27 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM