Misyon & Vizyon

MİSYON

Üniversite sanayi iş birliğinin gelişimine katkı sağlamak, teknolojinin ticarileşme sürecini desteklemek, akademik araştırmalara lojistik destek sağlamak amacıyla bilgi ve teknolojiye dayalı yaklaşımlarla ve etkin yöntemler uygulayarak Ar-Ge projeleri oluşturma, geliştirme ve lojistik destek sağlama faaliyetleri, fikri ve sınai mülkiyet haklarının tescili ve korunması, pazarlanması, ticarileştirilmesine yönelik etkin arayüz hizmetleri sunmak.

VİZYON

MİTTO vizyonunu üniversitenin mevcut bilimsel ve teknolojik bilgi birikimini sanayi ile bütünleştirip ülkemizin rekabet gücünü ve kalkınma hızını artıracak arayüz olmak şeklinde tanımlamıştır.

 

DEĞERLER

Toplumsal sorumluluk

Olumlu olmak

Şeffaf olmak

Hesap verebilir olmak

Çevreye duyarlı

Duyarlılık

İletişime önem Veren

Anlayışlı olmak

Sorun çözücü olmak

Araştırıcı olmak

Sosyal sorumluluk sahibi

İş sağlığı ve güvenliğini önemseyen

Çalışma hayatına saygılı ve motive edici

Muhasebe temel kavramlarına bağlı

Gizlilik ve tarafsızlık ilkesine bağlı

Katılımcı şeffaf yönetim anlayışı

Açık ve hesap verilebilir mali politika

Tutarlılık

Güvenilir olmak

Güven duymak

Sistemli olmak

Kararlı olmak

Veri ve bilgiye dayanmak

Gelişim

Gelişen ihtiyaçlara cevap verebilmek

Ölçmek, değerlendirmek ve sürekli iyileştirmek

Değişimin öncüsü olmak 

Çağdaş ve yenilikçi

Teknoloji odaklı

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 25.07.2022 15:23:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM