Üniversite - Sanayi İş Birliği

Modül 3 Görev Tanımı Formu

Üniversite - Sanayi İş Birliği Birimi, fikir aşamasındaki projelerin ya da mevcut Ar-Ge çalışmalarının doğru ve hızlı bir şekilde sanayiye yönlendirilmesi, sanayinin ihtiyaçlarının uzman akademisyenlere aktarılıp projelendirilmesi konusundaki ilişkiyi yönetmektedir.

Üniversite - Sanayi İş Birliği aşamasında sözleşme yönetimi, hukuki danışmanlık, mali konuların takibi, idari süreçlerin yönetimi, sektörel organizasyonlar ile akademisyenler ve sanayicilerin buluşması, üniversite kaynaklarının en verimli şekilde kullanımı için üniversite ve sanayi ihtiyaç analizi konularında hizmet vermektedir.

MİTTO ÜSİ sürecini kurumsallaştırarak çalışmalarını yürütmeye devam etmektedir. Bu bağlamda farklı konular ve projeler için imzalanan amaca ve hizmete yönelik olarak “Gizlilik Sözleşmesi”, “Hizmet Danışmanlık Sözleşmesi”, “Ön Protokol Sözleşmesi” ve “İş Birliği Sözleşmesi” olmak üzere 4 temel sözleşme kullanılmak üzere hizmete sunulmuştur.

Bahsi geçen bu sözleşmelerin kullanım yerlerine göre detaylı açıklamalarına aşağıda yer verilmiştir. 58K süreçlerine ilişkin bilgi dokumanı, sözleşmeleri ve yol haritası 58/K İş Akış Planı içinde ayrıca açıklanmıştır.

Ön Protokol Sözleşmesi: Fonlayıcı kuruluşlara firma tarafından başvurulmadan önce söz konusu projede görev alacak akademisyenin görevlendirmesiyle yapılacak olan üniversite-sanayi işbirliğini tanımlamak amacıyla imzalanan sözleşmedir. Belge için tıklayınız.

Hizmet ve Danışmanlık Sözleşmesi: Ar-Ge ya da genel danışmanlık hizmetlerinde firmalar ile Üniversite arasında akademisyenlerin katkılarıyla yapılacak çalışmalar için imzalanan nihai sözleşmedir. Belge için tıklayınız.

İş Birliği ve Mentörlük Çerçeve Sözleşmesi: Muhtemel iş birliği alanlarını tanımlamak ve etkileşimi sağlamak amacıyla firma ile üniversite arasında imzalanan iyi niyet sözleşmesidir. 

Gizlilik Sözleşmesi: Yürütülecek çalışmalar sırasında var ise gizli bilginin korunmasına yönelik hazırlanmış ve taraflarca imzalanan sözleşmedir. 

 

MİTTO ÜSİ EKİBİNİN SUNDUĞU HİZMETLER

 • Sanayi Kuruluşları ile Birebir Görüşmeler
 • Akademik Çalışmalar İçin Sanayi Problemlerinin Belirlenmesi
 • Firmalara Ar-Ge Yenilik Kapasitesinin Değerlendirilmesi Hizmeti
 • Sözleşme Yönetimi, Takibi ve Teknik Danışmanlığı
 • Proje Ortaklıkları Görüşmeleri
 • Sektörel Bazlı Firma - Akademisyen Buluşmaları
 • Çatı Kuruluşlar ile İş Birlikleri
 • Proje Destekleri Birimi ile Koordinasyon
 • Üniversite Olanaklarının Tanıtılması
 • Çok Ortaklı Çalışma Gruplarının Oluşturulması
 • İş ve Strateji Geliştirme
 • MİTTO Hizmet Paketi  (Sanayi kuruluşlarını ihtiyacı doğrultusunda hizmetlerimizi Makale Yazma Atölyesi, FSMH Atölyesi, Proje Yazma Atölyesi vb. belirleyerek paket haline getiriyoruz.)
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri için Ar-Ge Süreçleri Danışmanlığı 

 

Formlar:

ÜSİ Akademik Danışmanlık Talep Formu.docx (303 KB)

MİTTO ÜSİ Ticarileştirme Akış.pdf (50 KB)

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 01.03.2024 14:22:26 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM