TÜBİTAK ARDEB Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü

Değerli Araştırmacımız,

TÜBİTAK Yönetim Kurulunun 04.04.2019 tarih ve 8 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda; "Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları’nda yapılan değişiklik gereğince Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından yürütülmekte olan tüm programlarda 01/10/2019 tarihinden itibaren desteklenmesine karar verilen projeler için, "TÜBİTAK-ARDEB Projesi Fikri Ürünleri Üzerinde Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü” nün ıslak imzalı halinin "Proje Başvuru Sistemi (PBS)"ne yüklenmesi zorunlu olmuştur. (01/10/2019 tarihinden önce açılmış olan uluslararası iş birliği çağrıları hariç).

Bahse konu protokolün 6.maddesindeki Fikri Ürün Hak Sahipliği Beyan ve İmza Tablosunda projenin yürütüleceği kurum Marmara Üniversitesi olan projeler için hak sahipliği oranı %100 kurum olacak şekilde doldurulacaktır. Bu aşamadan sonra, fikri/sınai hak başvurularının yapılması ve olası gelir elde edilmesi durumunda, gelir dağılımı; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince değerlendirilecek, Marmara Üniversitesi Fikri Mülkiyet Haklarına İlişkin İlke ve Esaslar Yönergesi’ nin 5. Bölümü dikkate alınacaktır. Proje ekibinin fikri ürün üzerindeki hak sahipliği oranları TÜBİTAK ARDEB Fikri Ürün Bildirim Formu’ nda belirlenecektir. İlgili form proje sonuç raporunun tamamlanmasının ardından TÜBİTAK tarafından ilgili yürütücüye iletilecektir.

 

Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü

 

Adsız.png (50 KB)


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 21.02.2023 14:59:10 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM