Girişimcilik ve Şirketleşme

Modül 5 Görev Tanımı Formu

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama Araştırma Merkezi, Ulusal ve Bölgesel Kalkınma’ da anahtar niteliği taşıyan girişimcilik ve yenilik kültürünün oluşturulması ve girişimcilik kapasitesinin arttırılması, bununla birlikte yeni ürün ve teknolojilerin ticarileşmesine yönelik öncelikle akademisyen, üniversitesi öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemi’ nde aktif ve başarılı bir şekilde yer alabilmelerini desteklemek misyonunu üstlenmiştir. Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü olarak;

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması adına girişimciliğe yönelik etkinlik, toplantı, seminer, konferans faaliyetlerinin yürütülmesiyle üniversitemizin iç girişimciliğinin arttırılması ve girişimcilik kültürünün oluşması amaçlanmaktadır.Lisans ve lisans üstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusunu aşılayarak mevcut fırsatlara yönlendirilmektedir.

Girişimcilik ve Şirketleşme Modülü, İnovatif ve teknoloji tabanlı ticarileştirebilecek girişimleri mentorluk, eğitim, danışmanlık ve fon desteği sağlama hizmetleriyle destekler. Girişimciler projelerinin fikir aşamasından şirketleşmeye kadar olan faaliyetlerinde,
- Girişimcilere Yalın girişimcilik metodu ile iş modeli oluşturma faaliyetleri
- İş fikrinden şirketleşmeye kadar olan süreçte Ön Kuluçka desteği
- Pazara giriş planı oluşturma
- Ürün ve Pazar Doğrulama
- Girişimlerin yatırımcı sunumlarının desteğini sağlamak
- Girişimcinin yol haritası olan iş planı hazırlama sürecinin desteğini sağlamak
- Mentorluk desteği
- Küratörlü ve yapılandırılmış atölye çalışmaları
- Yatırımcı & Yatırım Ağlarına Erişim sağlamış olduğumuz desteklerden yararlanmaktadırlar.

İş fikri belirli bir olgunluk ve teknoloji seviyesine gelen girişimcilerimiz iş fikrinin yatırımcıya
sunulması, desteklenmesi halinde en hızlı şekilde hayata geçirebilmeyi sağlıyorlar.

Mx Startup
MİTTO’nun Kuluçka Markası olan MxStartup ve Mxİncubation, tematik alanlara göre kuluçka
programları açarak girişimcilerin istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda çeşitlendirdiğimiz alanlara göre iş fikirleri toplanarak değerlendirmeye alınmaktadır. İş fikirleri değerlendirilirken, başlangıç aşamasındaki iş fikirlerine ön kuluçka modelindeki yapımızdan destek almalarını, kuluçka aşamasına geçtikten sonra ki süreçte hızlandırıcı programlar doğrultusunda şirkete dönüşmeleri amacıyla gerekli desteklerin verilmesi sağlanır.

WhatsApp Image 2022-01-27 at 11.53.21.jpeg (14 KB)      http://mxstartup.com/ 

 

Girişimcilik hizmetleri iş akışı diyagramı:

WhatsApp Image 2022-08-08 at 15.57.49.jpeg (67 KB)

 

Ön Kuluçka Protokolü

Yatırımcılara Yönelik Gizlilik Sözleşmesi

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 23.11.2023 08:58:33 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM