Ulusal Fonlar

Ulusal Fonlar 


TÜBİTAK ARDEB AKADEMİK AR-GE DESTEKLERİ 


1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 Hızlı Destek Programı
1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Pr.
1005 Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
3501 Kariyer Geliştirme Programı
3005 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destek Pr.

 

TÜBİTAK TEYDEB SANAYİ AR-GE DESTEKLERİ (ULUSAL)
1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 Proje Pazarları Destekleme Programı
1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1512 Girişimcilik Destek Programı (BiGG)
1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı
1515 Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1601 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı
SAYEM-Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması
1702 Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Çağrısı
1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Projeleri için KOBİ Destekleme Çağrısı

 

TÜBİTAK BİDEB
Etkinlik Düzenleme Destekleri
Etkinlik Katılım Destekleri
Araştırma Burs Programları


TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM
4003 Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı
4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları
4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamalar
4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı

Not: Sizlere uygun TÜBİTAK programlarına TÜBİTAK Programlama Sihirbazı web sitesi üzerinden filtreleme özelliğini kullanarak kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz.


İSTANBUL KALKINMA AJANSI
Fizibilite Desteği Programı
Mali Destek Programı


Programlara İlişkin Yönetmelik, Usul ve Esaslar


TÜBİTAK ARDEB


TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin
Yönetmelik 
TÜBİTAK Proje Performans Ödülü Usul ve Esasları
Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar


TÜBİTAK TEYDEB


TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik
Proje Teşvik ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde
Uygulanacak Fikri Haklar Esasları


TÜBİTAK BİDEB


TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin
Yönetmelik
TÜBİTAK Gelişmekte Olan Dünya İçin Bilimler Akademisi (TWAS) Teşvik Ödülü Esasları
BİDEB Burs ve Destek Programlarında Başvuruların ve Raporların Panel/Danışman/Danışma Kurulu
Yöntemi ile Değerlendirilmesi ve İzlenmesine İlişkin Yönerge


TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından
Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik
Bilim ve Toplum Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esasları


İstanbul Kalkınma Ajansı


Mevzuat


Proje Destekleri


Öğr. Gör. Sema Gündüz - sema.gunduz@marmara.edu.tr - 0 (216) 777 16 56

Öğr. Gör. Sena Su Torun - sena.torun@marmara.edu.tr - 0 (216) 777 16 54


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 21.11.2023 14:59:20 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM