TÜBİTAK 1601 (2018 – 2020)

Destek Programı

TÜBİTAK 1601 kodlu Yenilikçilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Proje Başlığı

Marmara Üniversitesi İnovasyon Ve Teknoloji Transfer Uygulama Ve Araştırma Merkezi Faaliyet Kapasitesinin Artırılması Ve Uygulanması

Proje Süresi

24 ay

Proje ile MİTTO Merkez Müdürlüğü’nün kapasite artırımı hedeflenmiştir. Üniversite araştırma çıktılarının ekonomik değere dönüşmesiüniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması, üniversitemizin Ar-Ge destek mekanizmalarından faydalanmasıbilgiye dayalı akademik girişimciliğin geliştirilmesi ve fikri sınai hakların ticarileştirilmesi hedeflerine yönelik olarakbeş modülde planlanan özgün faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Marmara Üniversitesi'ninakademik birimleri arasında etkileşimi iyileştirilmesi, akademisyenlerin işbirliği kültürünü geliştirilmesi, sanayi ile işbirliği odaklı çalışmaların tetiklenmesi, üniversitede patent farkındalığının arttırılması, araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve lisanslanması ile toplumsal katma değer yaratılması, öğrenci ve akademisyenler arasında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında çalışmalarını çözüm ortaklıkları ile ticarileştirme ve sosyo-ekonomik katma değer odaklı olarak geliştirmeye gayret etmiştir. 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.09.2019 11:43:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM