Proje Destek Hizmetleri

Modül 2 Görev Tanimi Formu

Proje Destekleri’ nin amacı, üniversitemizde ve bölgemizde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin teknoloji seviyesinin arttırılması ve proje kapasitelerinin iyileştirilmesi amacıyla, üniversite akademisyenlerinin Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge ve İnovasyona yönelik proje fonlarına ulaşmasını sağlamak ve başvuru süreçlerine destek vermektir.

Proje Destek Faaliyetleri;

Proje Geliştirme Aşaması

• Açık olan çağrıların tanıtımı
• Uygun fonların belirlenmesi
• Proje fikri geliştirme toplantıları
• Çağrı akademisyen/firma eşleştirmesi
• Partner bulma desteği
• Proje Konsorsiyum toplantılarının organizasyonu

Proje Başvuru Aşaması
• Projenin şekilsel ön değerlendirilmesi
• Bütçe çalışması için destek verilmesi
• Proje yaygınlaştırma ve iletişim stratejisinin oluşturulması için destek verilmesi
• Proje başvurusunun sisteme yüklenmesinde teknik destek verilmesi
• Proje yazım atölyelerinin düzenlenmesi

Proje Yürütme Aşaması
• Proje sözleşmelerinin organizasyonu
• Projelerin başarılı bir şekilde yürütülmesin için gerekli koordinasyonun sağlanması ve idari desteğin verilmesi

Proje Destekleri Süreç Akışı 

1.Destekli Projeler Başvuru Süreci.jpeg (360 KB)

 

Formlar:

Proje Destekleri Toplantı Tutanağı.docx (105 KB)

Proje-Destek Hizmetleri Bilgi Formu 2022-23.docx (130 KB)

 

Proje Destekleri


Öğr. Gör. Sema Gündüz - sema.gunduz@marmara.edu.tr - 0 (216) 777 16 56

Öğr.Gör. Sena Su Torun - sena.torun@marmara.edu.tr - 0 (216) 777 16 54

 

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 23.11.2023 08:55:54 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM