TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı (2020- )

Destek Programı

TÜBİTAK 1513 Teknoloji Ofisleri Destekleme Programı

Proje Başlığı

1513 TÜBİTAK TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİ DESTEKLEME PROGRAMI TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSLERİNİN HEDEF VE PERFORMANS ODAKLI DESTEKLENMESİ

Proje Süresi

5 yıl

 

Bu proje ile yükseköğretim kurumlarında ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilen bilgi ve teknolojinin,uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede ve teknoloji geliştirme bölgelerinde üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Proje Yürütücüsü Marmara Üniversitesi Teknopark'a ulaşmak için http://marmaratek.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Proje Çalışanları

 

Üniversite - Sanayi İş Birliği:

Muhammed BİLALOĞLU

 

Girişimcilik ve Şirketleşme:

Buket CALP

 

Doğukan GEZİNTİ

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 19.10.2022 11:39:32 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM