09-11 Eylül - II. International Green Biotechnology Congress (IGBC)

9-11 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen II. International Green Biotechnology Congress (IGBC)' de, bitkilerin besinsel niteliğini iyileştirme ve miktarını artırma ve üretim ekonomisini de iyileştirme amacıyla bitkiler üzerinde biyoteknolojik yöntemler uygulayan yeşil biyoteknoloji araştırma ve uygulamaları irdelenerek katılımcılarının konuyla ilgili akademik bir çalışmayla düşüncelerini paylaşacakları bir ortam ve platform sağlamıştır.

Kongrenin üçüncü gününde ise, araştırma, geliştirme, üretim ve ticarileşmede aktif olan akademik ve endüstriyel üyelerin iş birliğini sağlayan Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP) tarafından yönetilen Endüstriyel Fuar Günü “Industrial Expo Day (IED)” düzenlenemiştir. Böylelikle, üç gün süren bilimsel sunumlar, poster oturumu ve Endüstriyel Fuar Günü ile teknoloji transfer kapasitesinin nasıl artırılacağı ve yeşil biyoteknoloji konusunda ortaklarla sürdürülebilir işbirliğinin nasıl sürdürüleceği hakkında görüşmeler yapılmış ve tüm dünyadan akademisyenler ile  biyoteknoloji sektörü paydaşları bir araya getirilmiştir.

etkinlik.marmara.edu.tr/igbc2019

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 11.11.2019 16:01:29 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM