MİTTO Hizmet Portföyü

MİTTO TARAFINDAN VERİLEN HİZMET ve DESTEKLER

Proje Destek Hizmetleri

● Ulusal/uluslararası proje çağrılarının takibi ve duyurusu
● Proje fikirlerini uygun fon desteklerine yönlendirme
● Projelerin disiplin ve faaliyet alanlarına göre akademisyen eşleştirme
● Proje öneri formlarının teknik, idari, mali yönden yapılandırılarak hazırlanmasına
destek
● Araştırma gruplarına özel proje yazım atölyeleri
● Proje tipi ve kurgusuna göre proje ekibine dış paydaşların (Firma, Ar-Ge Merkezi, STK
vb.) dâhil olmasını sağlama


Üniversite – Sanayi İş Birliği (ÜSİ) Kapsamında Verilen Destekler
● Üniversitemiz ile sanayi ve çatı kuruluşlar arasında sözleşme temelli, sürdürülebilir ve
nitelikli iş birliklerinin geliştirilmesi, firma - akademisyen eşleştirmelerinin yapılması
● Akademisyenlerimizin ve firmaların belirlemiş oldukları ihtiyaçlar doğrultusunda
uygun ÜSİ fon mekanizmalarına yönlendirilmesi
● Firmaların İnovasyon ve Ar-Ge temelli ihtiyaç analizinin yapılması ve oluşturulan
hizmet paketleriyle firmanın ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunulması
● Firmaların test, analiz, laboratuvar hizmetlerinden etkin şekilde yararlanması için
üniversitenin altyapısından sanayinin faydalanmasının sağlanması
● Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine Ar-Ge süreçlerini doğru yapılandırmaları için
akademik danışmanlığın sağlanması
● ÜSİ temelli proje sözleşmelerinin hazırlanması, fikri ve sınai mülkiyet haklarının
paylaşımı ve danışmanlık ücretlerinin bütçelendirilmesi konusunda destek verilmesi


Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) Konusunda Verilen Destekler


● FSMH alanında farkındalık ve ileri düzey eğitimlerin verilmesi
● Ar-Ge çıktılarının patent/faydalı model/tasarım olarak koruma altına alınabilmesi için
gerekli olan ‘Dünya’da Yenilik Araştırması’ ve raporlamasının yapılması
● FSMH alanında Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru işlemlerinin sağlanması
● Patent verileriyle Ar-Ge stratejisi ve yol haritası belirlenmesi
● FSMH alanında ’Quicklook’ raporlaması ile ticarileşme faaliyetlerinin yürütülmesi
● Şirket ismi ve/veya pazara sunulacak ürünün ulusal/uluslararası marka araştırmasının
yapılması
● Projelerin ve Üniversite-Sanayi İşbirliği anlaşmalarının FSMH süreçlerinin yürütülmesi

Girişimcilik ve Şirketleşme Faaliyetleri Kapsamında Verilen Destekler


● İş fikrinden şirketleşmeye kadar olan süreçte Ön Kuluçka desteği
● Öğrenci ve akademisyenlere fikir geliştirme atölyeleri düzenlenmesi
● Prototipleme Atölyesi ile iş fikirlerine altyapı desteği
● Yalın girişimcilik metodu ile iş modeli oluşturma
● Girişimcinin yol haritası olan iş planı hazırlama
● Müşteri belirleme
● Ürün ve pazar doğrulama
● İş geliştirme
● Yatırımcının ilgisini çeken girişim kartı (One Pager) dokümanı hazırlama
● Yatırımcı sunumu ve yatırım ağlarına erişim
● Ulusal düzeyde girişimcilik etkinliklerinde tanıtım
● Hızlandırıcı süreçlerde mentorluk hizmeti
● TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) kapsamında eğitim ve
mentorluk hizmet


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 20.06.2022 13:47:36 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM