İDARİ

       Üniversitemiz Senatosu’nun 08 Mayıs 2012 tarih ve 322-4 sayılı  toplantısı kararı gereği kurulan MİTTO (Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi)  Göztepe kampüsü yerleşkesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

Üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak, İnovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmak, ana hedeflerimizin başında gelmektedir.

          Üniversite sanayi işbirliğinden Türk ekonomisinin rekabet edebilme yeteneğinin arttırılması için Marmara Üniversitesi misyonuna uygun olarak MİTTO bu görevi üstelenmiş bulunmaktadır.

MİTTO,  MARMARA ÜNİVERSİTESİ  “Bilim Vadisi”  kuruluşunun yolunu açacak bölgesel mikro ve makro ölçekli  “ İHTİSASLAŞMIŞ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ ” kurarak,   gelecekte/yakın bir zamanda Ülkemize bu değerleri kazandırmak ve buluşturmak,

       Üniversite imkanları ile birlikte bilim ve teknolojisini sanayicilerimize aktarmak ve BTYK karar ve politikalarına uygun olarak hedefleri doğrultusunda sanayicimizin uluslararası rekabet gücünü  arttırmak,

Üniversitemizde geliştirilen tüm Ar-Ge proje ve faaliyetlerinin sanayici ve yatırımcılarımıza tanıtmakla birlikte,  inovasyonun en önemli unsuru ve eğitimin taşıyıcısı olan Üniversitemiz bunun için en kritik kurumlardan olup, katma değerler oluşturmak için karşılıklı olarak üniversite ile sanayicilerimizi buluşturmak,

           Ulusal bilim, teknoloji ve inovasyon politika ve stratejilerini “Teknoloji Transfer Ofisi” olarak Üniversitemizde koordine etmek suretiyle sanayicinin avantajlarına sunmak,

Rekabete dayalı kaliteli ürün üretmek sanayicin birinci talebi olup, üniversitemiz bu konuda her türlü bilgi ve teknolojiyi karşılıklı işbirliği çerçevesinde sanayicimize yansıtmak,

         Üniversiteler ,yurtiçi ve yurtdışı araştırma enstitüleri ve araştırma merkezleri ile ortaklaşa çalışmalar yapmak Ar-Ge projeleri geliştirmek ulusal ve uluslararası desteklerden yaralanmak, gerektiğinde bu destekleri sanayicinin hizmetine sunmak faydalandırmak,

Üniversite bünyesinde, müşterilerden, sanayilerden, gerekse Ar-Ge merkezlerinden gelecek talepler doğrultusunda projeler yapmak geliştirmek, koordinasyonun sağlanması ile İşbirliği ve eğitim çalışmaları yapmak,  

            Fikri sınai mülkiyet haklarının tanınması ve korunması konusunda farkındalık etkinlikleri düzenlemek, anket çalışmaları ile birlikte eğitim hizmetlerini yürütmek,

Öğrencilere ve akademisyenlere yönelik “Patent Analizi” ve “Patent Dökümanı Yazımı” konusunda eğitimlerin düzenlenmesi,

        Üniversite bünyesinde, sanayicilerin pratik uygulama çalışmaları yapmaları konusunda gerekli görüşmeleri yapmak, karşılıklı çalışma  programları hazırlamak, sanayinin pratik bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize eğitim, uygulamalı yöntemler  ve seminerler yolu  ile aktarmak,

Sanayideki teknolojik ve pratik bilgilerin üniversitede paylaşılması, sadece üniversitenin sanayiyle değil, sanayiden de üniversiteye, bilgi  çalışma  ve uygulamaların aktarılması,

             Teorik ve pratik bilgilerin Ar-Ge projelerine dönüştürülmesi inovasyonun sağlanması,Lisanslanmış projelerin ticarileştirilmesi yolu ile Üniversitemize ciddi bir  kaynak ve gelir elde edilmesi,

İhracata esas kaliteli rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi teşvik edecek faaliyetleri sağlamak, eğitim hizmetlerini koordine etmek,

             Dışardan teknoloji transferinin önlenmesi, bu konuda politika ve stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları MİTTO’nun başlıca hedefleridir. 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 05.04.2022 11:44:41 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM