Sıkça Sorulan Sorular

TEKNOLOJİ TRANSFERİ NEDİR?

        Üniversitelerde Teknoloji Transferi,  bilimsel araştırmalar neticesinde ortaya çıkan buluş ve yenilikçi ürünlerin ticarileşme sürecini baştan sona kapsayan destek hizmetleri bütünüdür. 

TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ NEDİR?

       Akademik araştırma sonuçlarının verimli ve hızlı bir şekilde ticarileşmesine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü organizasyonlardır. Teknoloji Transfer Ofis’leri  üniversiteler, araştırma merkezleri ve özel sektör arasında; araştırmacılar ile girişimciler, yatırımcılar ve sanayiciler ile gerekli ve ihtiyaç duyulan bağlantıların sağlanması yönünde faaliyet gösterirler.

TEKNOLOJİ TRANFER OFİSİNİN AMACI NEDİR?

 •  Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının, ihtiyaç duyulan sektörlerin hizmetine sunulması
 • Akademik Bilginin , sadece "bilimsel yayın" ile kısıtlı kalmaması, "ticari değer" kazanması
 • Ortaya çıkan "ticari değer"in endüstriye sunulması ile ortaya çıkan ticari kazanç ile üniversiteye araştırmaların devamı için kaynak sağlanması
 • Akademisyenlerin , ortaya çıkardıkları ürün sayesinde  finansal getiri elde edebilmeleri
 • Sanayinin, ihtiyaç duyduğu bilimsel çalışmalar için yurtdışından çözüm sağlamak yerine kendi üniversitelerimiz akademik personeli aracılığı ile karşılanması

 MİTTO NUN AMACI NEDİR?

 • Marmara Üniversitesi “Bilim Vadisi”sinin kuruluşunun yolunu açacak bölgesel mikro ve makro ölçekli “İHTİSASLAŞMIŞ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ”ni kurarak, gelecekte/yakın bir zamanda ülkemize bu değerleri kazandırmak ve buluşturmak.
 • üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak
 •  İnovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmak .

 NEDEN TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ?   

 •  Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile üniversitelerden endüstriye sunulan  lisanslanmış ürünler hem ekonomiye hem de ulusal işgücüne olumlu katkıların sağlanması
 • Sanayiciye sorunlarını çözebilecek akademisyen katılımlı ortak projeler geliştirilmesi
 • Ulusal Ar-Ge desteklerine kolay ulaşılması
 • Fikri Sınai Mülkiyet Haklarının korunması ve buluşların korunması için destek sağlanması
 • Yeni yatırım konularında danışmanlık  vb. faaliyetlerde hizmet sağlanması

 


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 05.09.2019 11:19:57 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM