Tanıtım

MİTTO,  MARMARA ÜNİVERSİTESİ  “Bilim Vadisi”  kuruluşunun yolunu açacak bölgesel mikro ve makro ölçekli  “ İHTİSASLAŞMIŞ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ ” kurarak,   gelecekte/yakın bir zamanda Ülkemize bu değerleri kazandırmak ve buluşturmak, 

Üniversite imkanları ile birlikte bilim ve teknolojisini sanayicilerimize aktarmak ve BTYK karar ve politikalarına uygun olarak hedefleri doğrultusunda sanayicimizin uluslararası rekabet gücünü  arttırmak,

Üniversitemizde geliştirilen tüm Ar-Ge proje ve faaliyetlerinin sanayici ve yatırımcılarımıza tanıtmakla birlikte,  inovasyonun en önemli unsuru ve eğitimin taşıyıcısı olan Üniversitemiz bunun için en kritik kurumlardan olup, katma değerler oluşturmak için karşılıklı olarak üniversite ile sanayicilerimizi buluşturmak,

İhracata esas kaliteli rekabet edebilir ürünler geliştirmeyi teşvik edecek faaliyetleri sağlamak, eğitim hizmetlerini koordine etmek,

Dışardan teknoloji transferinin önlenmesi, bu konuda politika ve stratejilerinin belirlenmesi çalışmaları MİTTO’nun başlıca görevleridir.


Bu sayfa İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO) tarafından en son 19.07.2022 09:57:08 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM