İstanbul Teknik Ar-Ge Merkezi' ne Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Bilgilendirme Atölyesi!

Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Uygulama ve Araştırma Merkezi (MİTTO), 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü, İstanbul Teknik Ar-Ge Merkezi çalışanlarıyla buluştu. Gün boyunca devam eden seminerde, M.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Hukuku Bölümü’nde görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Seniha DAL’ın ‘Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları (FSMH) ile İlgili Genel Bilgilendirme’ kapsamındaki sunumunu takiben, MİTTO FSMH Bölümü’nde görev yapan Elif Zehra ATUKEREN ‘Patent Ön Araştırması’ ile ilgili bilgi paylaşımında bulundu. Günlük hayattan uygulamalı örnekler ile desteklenen sunumlar, firma çalışanlarından oluşan katılımcıların sorularının cevaplandırılmasıyla birlikte sona erdi.

HIZLI ERİŞİM