TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Başarısı

Tıp Fakültesi Anatomi Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Özlem Kirazlı ’nın yürütücü olduğu “Intraserebroventriküler Streptozosin Enjeksiyonu ile Oluşturulmuş Alzheimer Modelinde Kanagliflozin'in Hipokampus Dendrit Morfolojisi Üzerine Etkisi” başlıklı proje TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı (akademisyenlere yönelik) kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Akademisyenimizi ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

 

tseb-a-zlem-kirazl.jpg (890 KB)

HIZLI ERİŞİM