MİTTO Ekibi Erciyes TTO’ yu Ziyaret Etti!

MİTTO ekibi olarak üniversite sanayi işbirliğinin gelişmesine destek olmak, inovasyon politikalarımızla sanayicilerimize ileri teknoloji imkanları sunarak ulusal ve uluslararası rekabete dayalı ürünler geliştirmeleri konusunda önderlik yapmak hedeflerimiz ve yürütmekte olduğumuz TÜBİTAK 1601 Projesi doğrultusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere alanında uzman bir kuruluş olan Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi’ ni ziyaret ettik. Bu ziyarette TTO’ ların iş paketlerine göre ayrıldığı her bir modüle yönelik olarak bilgi ve tecrübe paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

 

Erciyes TTO ekibinin  “Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim Hizmetleri” ne yönelik olarak kurumsal iletişim temeline dayanan çalışmalarından örnekler vererek başladığı sunumunda “Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler” kapsamında akademisyen, öğrenci ve özel sektörün ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından daha çok faydalanması adına yaptıkları çalışmalara da yer verilmiştir.  Katma değerli ürün üretme hedefi ile gerçekleştirilen Üniversite- Sanayi işbirliği faaliyetlerinin öneminden bahsedilmiştir. “Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama Hizmetleri” başlığı altında sistematik bir yaklaşımla ele aldıkları patent süreçlerini nasıl yönettiklerini aktarmışlardır. “Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri” ile iş fikirlerinden ürün/hizmete giden yolda girişimci akademisyen ve öğrencilere verdikleri destekleri detayları ile anlatmışlardır. 

HIZLI ERİŞİM