YAY Platformu Projesi Şubat Ayı Faaliyetleri (Odak Grup Çalışmaları)

Genel amacı İstanbul Bölgesindeki üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri TTO ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlardaki Yenilikçi Ara yüz Yapılarının kuruluş amaçlarını daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak ve kurumsal kapasitelerini arttırmak için etkileşimli birlikte öğrenen bir yapıya sahip sürdürülebilir bir platform oluşturarak, katılımcı ve kapsayıcı yöntemlerle işlevselliklerinin artırılması ve atıl kapasitelerinin değerlendirilmesine yönelik işletme modellerinin geliştirmek olan Yenilikçi Arayüz Yapıları (YAY) Platformu Projesi Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün yürütücülüğünde ve İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı 2018 Yılı Teklif Çağrısı Kapsamında desteklenmektedir.

Proje faaliyetlerinden ilki olan Nihai Kullanıcıların ara yüz yapılarından beklentilerinin analizinin yapılabilmesi için proje ortak ve iştirakçilerinin her birinde paydaş beklenti analizleri Aralık ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir.

Şubat ayı içerisinde proje faaliyetlerinden; Arayüz yapılarından ulusal ölçekte beklentilerin belirtilmesi ve  Arayüz kurumlarının Ar-Ge ve inovasyon sistemine katkılarının görüşüldüğü toplantının ilki olan 1.ODAK GRUP ÇALIŞMASI ülkemizde alanla ilgili anahtar kişilerin de katılımı ile Özyeğin Üniversitesi (ÖZÜ) TTO ev sahipliğinde 6 Şubat 2019 tarihinde, 20 Şubat 2019 tarihinde de proje ortaklarından İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi (İAYOSB) 'nin ev sahiplinde, proje ortakları ve iştirakçileri ile ulusal Ar-Ge ve yenilik ekosistemindeki oyuncuların anahtar kişilerinin katılımı ile Bölgesel Nihai Kullanıcılar’ın farklı arayüz yapılarına (Üniversite TTO, TGB ve Ar-Ge Merkezi) yönelik beklentilerini saptamak için 2.ODAK GRUP ÇALIŞMASI gerçekleştirilmiştir.

HIZLI ERİŞİM