Akademisyenlerimizden TÜBİTAK ARDEB 1001 Başarısı

"1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı” kapsamında 2021 yılı 2. döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)’na önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlanmıştır.  

Üniversitemizden 5 öğretim üyesinin projesi destek almaya hak kazanmıştır.

Prof.Dr. LEYLA COŞAN- Alman Edebiyatında Filhellenizm (Yunanperverlik) ve Şark ve Tarihi Romanlarında Türk İmajı (1815-1830)

Prof.Dr. ATIF KOCA- Borofen Sentezi ve Fotoelektrokimyasal ve Fotokatalitik Hidrojen
Üretiminde Kullanılması

Prof.Dr. MUSTAFA ALEVLİ- Formaamidinyum Kurşun Iyodür Perovskit Güneş Hücrelerinin Verimlilik ve Kararlılıklarının Geliştirilmesi İçin Potasyum ile Katkılanması

Doç.Dr. ALİ ŞEN- Geleneksel Tedavide Kullanılan Alkaloitçe Zengin Bazı Bitki Türlerinin Anti-Sars-Cov-2 Etkilerinin Araştırılması ve Aktif Bileşiklerinin Izolasyonu

Dr.Öğr.Üyesi UĞUR DEMİR- Skolyoz Tedavisi İçin Manyetik Aktüatör ve Kontrol Ünitesinin Geliştirilmesi 

 

Hocalarımızı tebrik eder,başarılar dileriz.   

 

1001 Başarı.jpg (1.70 MB)

HIZLI ERİŞİM