EN-UAC-2022 İnovasyon Çağrısı Açıldı

İlgili İnovasyon Çağrısı, sürdürülebilir kentsel erişilebilirliğin farklı amaçlar ve ölçeklerdeki
(şehir/metropol bölge, ilçe/mahalle) kent yapıları boyunca erişim yönetimi için araçlar
geliştirme ve yaygınlaştırma amacını taşır. İlgili araçlar; teknolojik çözümler ve hizmetler (ör.
coğrafi sınır belirleme, filo ve trafik yönetimi), düzenleyici önlemler (ör. geçiş ücretleri,
kısıtlamalar, önceliklendirme), davranış değişikliği için teşvikler ve yol altyapısının fiziksel
olarak yeniden yapılandırılmasından oluşmaktadır.


İnovasyon odaklı araştırma ve geliştirme projelerinin; kentsel erişilebilirlik ve erişim yönetimi
önlemleri veya düzenleme şemalarını kavramsallaştırma, pilot uygulama, çoğaltma ve
ölçeklendirme konusunda şehirleri etkinleştirmek ve erişimi kolaylaştırmak için ilgili
teknolojileri, yeni uygulamaları, iş ve işletme modellerini ve politikaları ele alması
beklenmektedir.

Çağrı Duyurusu için tıklayınız.

 

en-uac.png (21.72 MB)

HIZLI ERİŞİM