EPO Akademik Araştırma Programı Duyurusu

Programın Amacı: EPO, ilk olarak 2017'de tanıtılan bu araştırma programıyla patentlerin Avrupa ekonomisindeki rolü hakkında daha fazla akademik araştırmayı ve bu araştırma sonuçlarının yayılmasını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Seçim Kriterleri: Destekler, aşağıda belirtilen sekiz tematik alanda, sınırlı sayıda ve iyi tanımlanmış projelere verilecektir. Disiplinler arası projeler de dikkate alınacaktır.
• Patentlerin inovasyon üzerindeki etkisinin ölçülmesi
• Teknoloji transferi, ticarileştirme ve/veya yatırım faaliyetlerinde IP'nin rolü
• Patent hizmetleri ve aracıları
• Patentler ve IP paketi
• Patentler ve yıkıcı teknolojiler (AI, blockchain, 3D vb.)
• Avrupa genelinde kamu politikasının ve düzenleyici ortamın KOBİ’lere ve Ulusal Araştırma Kuruluşlarına ait patentlerin kullanımı üzerindeki etkisi
• Patentler ve iklim değişikliğini azaltma teknolojileri
• PATSTAT ve patent aramanın gelişmiş kullanımı (ör. sınıflandırma, IP bağlantılı açık verilerin potansiyeli)
Destek Miktarları: Toplam destek miktarı 300.000 EUR olarak belirlenmiştir. Seçilen projelerin her biri 20.000 EUR ile 100.000 EUR arasında desteklenecektir. (Proje önerileri bireysel araştırma enstitüleri veya enstitü grupları tarafından sunulabilir.)
Program hakkında detaylı bilgiye, tıklayarak ulaşabilirsiniz. 
Son Başvuru Tarihi: 30.06.2020

HIZLI ERİŞİM