ERASMUS+ Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları Çağrısı Açıldı

Ana Eylem 2 İşbirliği için Ortaklıklar faaliyeti altında yer alan İşbirliği Ortaklıkları, katılımcı kurum/kuruluşlara uluslararası işbirliği deneyimi ve kurumsal kapasite gelişimi için fırsatlar sunar. Diğer taraftan bu katılımcı kuruluşların; uluslararası işbirliği konusunda deneyim kazanmaları, kapasitelerini güçlendirmeleri ve yüksek kalitede yenilikçi çıktılar üretmeleri beklenmektedir. Çağrıya açık olan İşbirliği ortaklıkları ve Küçük ölçekli ortaklıklar olarak aşağıda listelenmiştir.

 

KA220-SCH ve KA210-SCH: Okul Eğitimi

KA220-VET ve KA210-VET: Mesleki Eğitim

KA220-ADU ve KA210-ADU: Yetişkin Eğitimi

KA220-HED: Yükseköğretim

KA220-YOU ve KA210-YOU: Gençlik

 

Çağrı dokümanlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir.

https://www.ua.gov.tr/anasayfa/icerikler/teklif-cagrilari/

 

Duyuru4.jpg (3.20 MB)

HIZLI ERİŞİM