M-ERA.NET 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

M-ERA.NET 3 projesi 2022 çağrısının hedefi ileri malzeme mühendisliği alanındaki teknolojileri konularında ulusal araştırma stratejilerinin eşgüdümünün sağlanması, mükemmeliyetin teşvik edilmesi ve bu konudaki rekabetçiliğin arttırılmasıdır.

 

M.ERA-NET 2022 YILI ÇAĞRISI ULUSAL BAŞVURU KURALLARI

 

Daha detaylı bilgi için: https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/m-eranet-2022-yili-cagrisi-acildi 

 

meranet.png (21.70 MB)

HIZLI ERİŞİM