Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı EJP RD 2022 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı (European Joint Programme on Rare Diseases – EJP RD) (http://www.ejprarediseases.org/), Avrupa Komisyonu tarafından Ufuk2020 Programı çerçevesinde desteklenen 35 ülkeden 130 kurum ve kuruluşun yer aldığı uluslararası bir platformdur. Amacı, Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini artıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

Bu çerçevede, EJP RD 2022 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nadir hastalıkların teşhisini hızlandırmak ve teşhis amaçlı izlemeyi kolaylaştırmak için yeni analitik araçların ve yolların geliştirilmesi - Development of new analytic tools and pathways to accelerate diagnosis and facilitate diagnostic monitoring of rare diseases”  başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

 

Detaylı bilgi için :

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/nadir-hastaliklarda-avrupa-ortak-programi-ejp-rd-2022-yili-cagrisi-basvurulara-acildi

 

nadir.png (21.53 MB)

HIZLI ERİŞİM