NEURON Cofund2 Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısı Açılıyor

ERA-NET NEURON Projesi 2022 Ortak Uluslararası Çağrısının (JTC 2022), 07 Ocak 2022 tarihinde açılması planlanmaktadır. JTC 2022 çağrısında, Türk araştırmacılar TÜBİTAK, 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir.

Çağrının amacı, inme ve küçük damar hastalığı (CSVD) ve beyin bariyeri işlev bozukluğu dâhil olmak üzere diğer serebrovasküler hastalıkları alanlarında önemli translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir. Bu çağrıda, inme ve diğer serebrovasküler hastalıkların patofizyolojine ve terapötik gelişmelerine yönelik klinik öncesi ve klinik araştırmaların finanse edilmesi amaçlanmaktadır.

Daha fazla bilgi için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/neuron-cofund2-projesi-2022-ortak-uluslararasi-cagrisi-on-duyurusu

 

cofund.png (21.52 MB)

HIZLI ERİŞİM