Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND JPCOFUND-2 2022 Yılı Çağrısı Açıldı

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research - JPND) Avrupa'da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

 

Daha detaylı bilgi almak,uluslararası çağrı duyurusuna ve uluslararası çağrı metnine ulaşmak için:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/norodejeneratif-hastalik-arastirmalari-ortak-programi-jpnd-jpcofund-2-2022-yili-cagrisi-acildi

 

Nörodejenaratif.png (21.64 MB)

HIZLI ERİŞİM