Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezimizin Proje Başarısı

Üniversitemiz Nüfus ve Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi müdürü Doç. Dr. Mehmet Fatih Aysan koordinatörlüğünde yürütülecek olan "Social Policies in Europe: Challenges and Opportunities Ahead" başlıklı proje Erasmus+ Jean Monnet Modülü desteği kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır. Bu proje 3 yıl boyunca devam edecek olup, projede üniversitemiz öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet Aysan, Prof. Dr. Talip Küçükcan, Prof. Dr. Nuri Tınaz, Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Nişancı, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yetiş Bayraktar, Dr. Öğr. Üyesi M. Tahir Kılavuz ve Dr. Öğr. Üyesi Zübeyir Nişancı yer almaktadır.

Bu proje, AB'nin Türkiye'deki sosyal politikaların iyileştirilmesini teşvik ederek ve kolaylaştırarak Türkiye-AB ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bundan yola çıkarak bu projenin temel amacı, AB'nin küresel bir aktör olarak Türkiye'de sosyal politika yapımında katkısı konusunda farkındalık yaratmaktır.

Bu amaca, öğrencilerin Avrupa'daki değişen sosyal politikalar, çağdaş zorluklar, Avrupa sosyal politikalarına yönelik riskler ve nüfus gibi konulara odaklanan Avrupa Birliği Modülü derslerini seçme imkânına sahip olabilecekleri kurslar sağlayarak ulaşılacaktır. Bu derslerin sonuçları, proje boyunca düzenlenen seminerler, çalıştaylar ve her dönem sonunda öğrencilerin araştırma makalelerini sunabilecekleri öğrenci seminerleri ile birleştirilecektir. Bu çalıştaylar, Avrupa'daki sosyal politikalar konusunda yapıcı tartışmaları teşvik etmek için üniversite öğrencileri, akademisyenler, politika yapıcılar ve uzmanları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

 

Hocalarımızı tebrik eder, kendilerine başarılı bir proje dönemi dileriz.

 

Ekran görüntüsü 2022-08-31 110216.png (219 KB)

HIZLI ERİŞİM