PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı

PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı

 

Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA) Programı’nın 2023 yılı çağrıları başvurulara açıldı.

PRIMA Programı kapsamında desteklenecek projeler 2 bölüme ayrılmaktadır;

 

1.Bölüm kapsamında alınan proje önerileri, UFUK 2020 Programı’ndan PRIMA Programı’na tahsis edilmiş fon ile desteklenecektir. PRIMA Programı 1. Bölüm kapsamında başvurular sadece PRIMA’ya yapılmalıdır. 1.Bölüm 1. Aşama için son başvuru tarihi 22 Mart 2023’tür. 1. Bölüm 2. Aşama için ise son başvuru tarihi 6 Eylül 2023’tür.

 

  1. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri ise ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA Programı’na taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. 2. Bölüm kapsamında, PRIMA’ya yapılacak ortak başvuruya ek olarak, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecektir. 2. Bölüm 1. Aşama Uluslararası Başvuru için son tarih 29 Mart 2023’tür. 2. Bölüm 2. Aşama Uluslararası Başvuru için son tarih 13 Eylül 2023’tür.

 

Prima-call.jpg (1.41 MB)

 

 

HIZLI ERİŞİM